13 / 06 / 2024

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar!

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar!

İmar Kanununa göre ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapıların tespiti halinde, yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor. İşte 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri...Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar!

Ruhsatsız olarak yapılabilecek yapılar haricinde olan; ruhsat alınmadan inşaatına başlanan yapıların tespit edilmesi halinde, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilerek, yapı inşaat durduruluyor.


Ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar ile ruhsatsız olarak yapılan yapılar ile ilgili kanun esasları madde 32'de sıralanıyor:


Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar

MADDE 32

(Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 tarih ve 1986/29 sayılı kararı ile iptal edilen ibareler çıkarılarak düzenlenmiştir.) Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.


Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.


Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister.


Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.


Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.3194 Sayılı İmar Kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön