22 / 04 / 2024

Sakarya Büyükşehir'den 12.5 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Sakarya Büyükşehir'den 12.5 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti Belediyeye ait, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Karakamış Mahallesi, 4301 ada 1 parselde yer alan 3 arsayı 12 milyon 465 bin 852 TL'ye satıyor...Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Belediyeye ait, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Karakamış Mahallesi, 4301 ada 1 parselde yer alan 3 arsa 12 milyon 465 bin 852 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 23 Şubat tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

İlan metni:

3 ADET ARSA SATIŞ İLAN

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4301 ada, 1 parsel sayılı 2539.12 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, Korucuk Mahallesi, 3365 ada, 4 parsel sayılı 4120.76 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın ve Karapınar Mahallesi, 2686 ada, 1 parsel sayılı 3838.49 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı.
 
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığı temin edilebilir.
 
MADDE–3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:
İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 
MADDE – 4: İHALENİN TAHMİNİ BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

Sakarya Büyükşehir den 12.5 milyon TL ye satılık 3 arsa!

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 23.02.2021 saat 10.00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
 
MADDE – 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:
 
Gerçek Kişiler:

 
Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)

Nüfus Kayıt Örneği

İkametgâh Senedi

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)

İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi
 
Tüzel Kişiler:
 
Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri

Vekâleten katılım var ise ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar

Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)

İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”

Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )

Sakarya Büyükşehir den 12.5 milyon TL ye satılık 3 arsa!


Geri Dön