13 / 04 / 2024

Sakarya Büyükşehir'den 16.6 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Sakarya Büyükşehir'den 16.6 milyon TL'ye satılık 16 gayrimenkul!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi'nde yer alan 16 gayrimenkulü 16 milyon 611 bin 920 TL'ye satıyor...Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Güllük Mahallesi'nde yer alan 16 gayrimenkul 16 milyon 611 bin 920 TL'ye satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 3 Ağustos tarihinde saat 15:00'te satışa sunulacak.

Sakarya Büyükşehir den 16.6 milyon TL ye satılık 16 gayrimenkul!

İlan metni:

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
MADDE –1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 no’lu parsel üzerinde yapılacak Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan “16 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN”; A Giriş Zemin Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (11-12-22-23 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş Zemin Kat 2 adet ofis ve iş yerinin (25-28 no’lu bağımsız bölümler), A Giriş 1. Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (31-40-41-51 no’lu bağımsız bölümler), A Giriş 2. Kat 4 adet ofis ve iş yerinin (52-63-64-74 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş 1. Kat 1 adet ofis ve iş yerinin (80 no’lu bağımsız bölümler), B Giriş 2. Kat 1 adet ofis ve iş yerinin (84 no’lu bağımsız bölümler) satışı ihalesi yapılacaktır.
                   
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000.00 TL(BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.

MADDE–3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 03/08/2021 tarihinde saat 15:00'da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45-A maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE – 4: MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT VE İHALE SAATİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 ada 159 no’lu parsel üzerinde yapılacak olan Ticaret Merkezinde satışa sunulan kat irtifakı tesis edilmiş bağımsız bölümlerin; konum, kat, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedel, geçici teminat bedeli ve ihale saati bilgileri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup satış işlemi peşin veya taksitli olarak yapılacaktır.

Sakarya Büyükşehir den 16.6 milyon TL ye satılık 16 gayrimenkul!

MADDE – 5: İSTEKLİLERDE  ARANILAN  BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen özel ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayıp eksiksiz bir şekilde 03/08/2021 saat 11:00’a kadar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl)
Nüfus Kayıt Örneği
İkametgâh Senedi
   ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname (Asıl)
İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi”

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:
Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri
Vekâleten katılım var ise ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekâletname veya yetkili organlarca alınmış karar
ç)  Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) ve girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin şirketlerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir)
İmzalı ihale şartnamesi ve bedelin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi”


Geri Dön