20 / 06 / 2024

Sakarya ve Gaziantep'te 25 adet arsa satılıyor! Arsa alacaklar hemen bakın! 

Sakarya ve Gaziantep'te 25 adet arsa satılıyor! Arsa alacaklar hemen bakın! 

Sakarya ve Gaziantep'te yer alan 25 adet arsa satılıyor. Pekiiki şehirdeki arsaların fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar... Sakarya ve Gaziantep illerinde yer alan 25 adet arsa Belediyeler tarafından satışa sunuldu. Söz konusu satışlar ile ilgili tüm detaylar açıklandı. 

Sakarya Adapazarı Belediyesi tarafından 12 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsalar için satış ihalesi 12 Haziran'da saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Sakarya Adapazarı'nda yer alan arsaların büyüklükleri 500 metrekare ile 12 bin 676 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Söz konusu arsaların geçici teminat bedelleri 57 bin 750 TL ile 2 milyon 471 bin 993 TL arasında değişiyor. 

Arsaların fiyatları ise 1 milyon 925 bin TL'Den başlıyor, 82 milyon 399 bin 785 TL'ye kadar yükseliyor. 

Sakarya ve Gaziantep te 25 adet arsa satılıyor! Arsa alacaklar hemen bakın! 

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi de 13 adet arsayı satıyor. Arsaların satış ihalesi 12 Haziran'da saat 10:30'da yapılacak. 

Şehitkamil Belediyesinin satışa sunduğu arsaların büyüklükleri 225 metrekare ile 6 bin 630 metrekare arasında değişiyor. Arsaların metrekare muhammen bedelleri 12 bin TL ve 15 bin TL olarak belirlendi. 

Gaziantep Şehitkamil'deki arsaların fiyatları ise 2 milyon 700 bin TL'den başlıyor, 99 milyon 450 bin 600 TL'ye kadar yükseliyor. 

Sakarya ve Gaziantep te 25 adet arsa satılıyor! Arsa alacaklar hemen bakın! 

İlan metinleri: 

ADAPAZARI  BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU: Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satılması işi ihalesidir.
2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 110 Nolu İhale Biriminden istekliler tarafından temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: Satış ihalesi işi için aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlardan 7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif  usulü ile, diğer taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma  usulü ile 12/06/2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Orta Mahalle Çeşme Meydanı Caddesi No:9 adresindeki Belediye Hizmet Binasının 209 Nolu Toplantı Salonunda Adapazarı Belediyesi Encümenince yapılacaktır.
4-ŞARTNAME BEDELİ: Her bir taşınmazın satış ihalesi için ayrı ayrı şartname bedeli 5.000,00 TL’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:
 


NO
 

İlçe
MahalleAda/ Parsel NoCinsiİmar DurumuYüzölçümü (m 2 )Muhammen Bedel ( TL )Geçici Teminat ( TL )
1AdapazarıKorucuk1749/42ArsaKonut Alanı500,001.925.000,0057.750,00
2AdapazarıKorucuk1749/5ArsaKonut Alanı500,001.925.000,0057.750,00
3AdapazarıKorucuk1749/41ArsaKonut Alanı500,161.925.616,0057.768,48
4AdapazarıKorucuk1766/17ArsaKonut Alanı987,053.800.142,50114.004,28
5AdapazarıYağcılar5693/1ArsaKonut Alanı501,305.388.975,00161.669,25
6AdapazarıGüneşler0/2627ArsaKonut Alanı837,817.540.290,00226.208,70
7AdapazarıKorucuk1763/1ArsaTicaret Alanı (T3)3.785,0014.761.500,00442.845,00
8AdapazarıKorucuk4887/1ArsaTicaret Alanı (T3)3.489,9715.181.369,50455.441,09
9AdapazarıKorucuk4885/1ArsaKonut Alanı9.351,7136.004.083,501.080.122,51
10Adapazarıİkizce Osmaniye3153/48ArsaAkaryakıt Alanı5.448,0146.308.085,001.389.242,55
11AdapazarıKarakamış4276/4ArsaKonut Alanı7.230,5263.267.050,001.898.011,50
12AdapazarıKorucuk3343/3ArsaAkaryakıt Alanı Ticaret Alanı ( T3 )12.676,8982.399.785,002.471.993,55

Not: İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 11/06/2024 Salı günü saat 17:30’a kadar banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemiz veznelerine veya ihale adı belirtilerek Halk Bankası Adapazarı Şubesi TR08 0001 2009 5850 0007 0000 50 Nolu nakdi teminat hesabına yatırılabilir. Ödemeler dosyasında mevcut şartnamede yazılı hükümler dahilinde yapılacaktır.
       Satış ihalesi için istenilen belgeler, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 11/06/2024 Salı günü saat 17:30’a kadar Adapazarı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.
6-İSTENİLEN BELGELER: İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
-GERÇEK KİŞİLERDEN:
a.Nüfus Cüzdan Sureti,
b.Nüfus kayıt örneği (İkametgah belgesi),
c.Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
d.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
e.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge ( Gelirler Müdürlüğünden)
-TÜZEL KİŞİLERDEN:
a.Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
b. Şirketlerden Noter tasdikli imza sirküleri,
c.Vakıflardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,
d.Derneklerden ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküleri ile dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
e. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
f.Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü,
g.Şartname alındı makbuzu,
f.Adapazarı Belediyesine borcu olmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğünden)
                7,8,9,10,11 ve 12 no'da bulunan taşınmazlar için teklif vermek isteyen İsteklilerin Şartnamede açıklandığı şekilde, iç zarf içerisinde hazırlanmış teklif mektubu sunmaları gerekmektedir.
                İş bu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
                Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

--------------------

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 12/06/2024 Çarşamba günü tabloda belirtilen saatlerde Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonunda (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) ihale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Alanı

Niteliği,
İmar durumu

Rayiç Bedeli
m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G.Teminat (%3)(TL)

İhale saati

Ödeme Şekli

1

Taşlıca

623

22

225,00

Arsa
Küçük Sanayi

12.000,00

2.700.000,00

81.000,00

10.30

PEŞİN

2

Taşlıca

653

6

792,31

Arsa
Küçük Sanayi

12.000,00

9.507.720,00

285.231,60

10.45

PEŞİN

3

Taşlıca

653

13

613,56

Arsa
Küçük Sanayi

12.000,00

7.362.720,00

220.881,60

11.00

PEŞİN

4

Taşlıca

625

18

505,69

Arsa
Küçük Sanayi

12.000,00

6.068.280,00

182.048,40

11.15

PEŞİN

5

Taşlıca

7336

2

1.654,21

Arsa
Küçük Sanayi

12.000,00

19.850.520,00

595.515,60

11.30

PEŞİN

6

Aydınlar

5499

3

2.137,52

Arsa
Ticaret

12.000,00

25.650.240,00

769.507,20

13.30

PEŞİN

7

Emek

198

200

997,44

Arsa
A-2

15.000,00

14.961.600,00

448.848,00

13.45

PEŞİN

8

Belkıs

5850

7

3.985,81

Arsa
Konut E=1.50

12.000,00

47.829.720,00

1.434.891,60

14.00

PEŞİN

9

Belkıs

5851

11

3.384,73

Arsa
Konut E=1.50

12.000,00

40.616.760,00

1.218.502,80

14.15

PEŞİN

10

Belkıs

5860

10

3.211,19

Arsa
Konut E=1.50

12.000,00

38.534.280,00

1.156.028,40

14.30

PEŞİN

11

Beylerbeyi

1026

1

4.326,72

Arsa
Tick E=2.00

12.000,00

51.920.640,00

1.557.619,20

14.45

PEŞİN

12

Beylerbeyi

6386

7

6.630,04

Arsa
Tick E=1.80

15.000,00

99.450.600,00

2.983.518,00

15.00

PEŞİN

13

Beylerbeyi

828

4

3.941,07

Arsa
Çarşı E=1.00

12.000,00

47.292.840,00

1.418.785,20

15.15

PEŞİN


İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine veya ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ Vakıfbank TR**********************49 İBAN NOLU HESABINA açıklama kısmına Mah. , Ada, Parsel bilgileri belirtilerek 1.000,00 TL karşılığında (geri ödemesiz) Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğünden(Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) temin edebilirler.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligata esas adres beyanı
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
h) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir

B) İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Tebligata esas adres beyanı,
c)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
d)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
g) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
ı) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce alınan güncel belge,
i) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların ortaklık beyanı ile birlikte her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat-şartname bedeli hariç) vereceklerdir.
* Geçici Teminat için hesap No” Vakıfbank Gaziantep Şubesi TR**********************70 Şehitkamil Belediyesi İhale teminat Hesabı “şeklindedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
İhaleye iştirak edeceklerin, teklif zarfını istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Sanayi Mah. 60739 Nolu Cd. No:2 Şehitkamil/GAZİANTEP) adresine en geç 11/06/2024 Salı günü saat 16.30’a kadar teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden idare sorumlu değildir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.)

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

Kredi kartından nakit çekimi faiz çarptı! İki aylık düşüş oranı yüzde 57,8'i buldu!

Vehbi Koç inşaat müteahhitliğini neden bırakmış?

TOKİ'den 7 bin 540 lira taksitle 2+1 konut için son gün bugün! 


Geri Dön