26 / 05 / 2024

Şehir plancılarının imar affı isyanı!

Şehir plancılarının imar affı isyanı!

Şehir Plancıları Odası, ''İmar afları ile kent topraklarının talanına ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemesini'' istedi.Şehir Plancıları Odasınca seçimlere yönelik yayımlanan ibldirgede, geçmişte gündeme getirilen imar aflarının, kentlerde büyük ölçüde kaçak yapılaşmayı yasallaştırdığı ve bu alanları yeniden imara açarak, sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük kentsel çevreler üretilmesine neden olduğu öne sürüldü.

''Doğrudan ya da dolaylı olarak, imar ve şehirleşme konularını ilgilendiren kanunlarda, tasarı ve tekliflerinde, plan ve uygulamalarda, kısıtlı doğal kaynaklar olarak değerlendirilecek kıyı ve sahil şeritleri, ormanlar, mera yaylak ve kışlaklarda kamusal yarar çerçevesinde kullanımı öngörmeyen düzenlemeler yapıldığı'' ifade edilen açıklamada, kamusal kullanımı kısıtlayıcı düzenlenmelerden vazgeçilmesi gerektiği kaydedildi.

Doğal değerler ve ekolojik zenginliklerin yok edildiği bir ülkede, uzun vadede sürdürülebilir bir kalkınmadan söz etmenin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, çevresel değerlerin tahrip edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi: ''Şehircilik ve planlama ile ilgili kurumlar lağvedilmemelidir. Bölgesel ve kentsel ölçekte geliştirilen reformların hedefi, piyasalaştırma değil, kamu yararı ve katılımı olmalıdır. İmar ve Şehirleşme Kanunu yasalaşmalıdır.''

 


Geri Dön