20 / 06 / 2024

Şeker Finansal Kiralama'dan 86 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

Şeker Finansal Kiralama'dan 86 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

Şeker Finansal Kiralama, nominal tutarları toplamı 86 milyon TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, TL cinsinden bir veya birden fazla tertipler durumunda finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecek.Şeker Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye piyasası aracı ihracına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı bildirimini yayınladı. 

Şeker Finansal Kiralama, nominal tutarları toplamı 86 milyon TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecek.

Şeker Finansal Kiralama'nın KAP açıklaması:
01.06.2020 tarih ve 2020/038 sayılı yönetim kurulu kararı ile; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 86.000.000.-TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesine, ihracın aşağıda belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına; Belirlenen bu şartlar dahilinde ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verildi. 

Borçlanma aracı ihraç kriterleri: 
1. Nominal tutarları toplamı 86.000.000.-TL'yi aşmayacak şekilde, yurt içinde, Türk Lirası cinsinden bir veya birden fazla tertipler halinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilebilecektir. 

2. İhraç, nitelikli yatırımcılara yapılabilecektir. 

3. İhraçlara ait vade en fazla 3 yıl olabilecektir. 

4. Finansman Bonosu ve/veya tahviller piyasa şartlarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. Kuponlu Finansman bonosu ve/veya tahviller sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilebilecektir. 

5. İhraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçı referans olarak alınacak ve referans faizin üzerine piyasa koşullarına göre belirlenecek ek getiri ilave edilecektir.
 


Geri Dön