17 / 07 / 2024

Silivri ve Çatalca'daki 2 arsa satılıyor! Megakentte yatırım fırsatı!

Silivri ve Çatalca'daki 2 arsa satılıyor! Megakentte yatırım fırsatı!

Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer alan 2 adet arsayı satıyor. Peki 2 gayrimenkulün fiyatları ne kadar? İşte detaylar... 


Döviz ve altında al-sat kolaylığı!


Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, İstanbul ili, Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer alan 2 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satışına ilişkin ilan yayımlandı ve detayları da belli oldu. 

İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer alan 2 arsa için satış ihalesi 27 Haziran'da saat 14:00'te kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 

Silivri ve Çatalca daki 2 arsa satılıyor! Megakentte yatırım fırsatı!

Çatalca'nın Akalan mahallesinde yer alan arsanın büyüklüğü 499,14 metrekare, geçici teminat bedeli de 210 bin TL olarak belirlendi. 

Silivri'nin Büyük Çavuşu mahallesinde yer alan arsanın büyüklüğü ise 4  bin 189,70 metrekare, geçici teminat bedeli  de 2 milyon 200 bin TL şeklinde açıklandı. 

Çatalca'daki arsanın fiyatı 2 milyon 100 bin TL, Silivri'deki arsanın fiyatı ise 22 milyon TL olarak belirlendi. 

Silivri ve Çatalca daki 2 arsa satılıyor! Megakentte yatırım fırsatı!

İlan metni: 

ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARSA SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.
No
İLİlçesiMah /
Köy
NiteliğiAdaParsel Alan (m²)Tahmini Bedeli
(₺)
Geçici Teminat
 (₺)
İhale TarihiSAATİ
1İstanbulÇatalcaAkalanArsa1155499,142.100.000,00210.000,0027.06.202414.00
2İstanbulSilivriBüyük ÇavuşluArsa448634.189,7022.000.000,002.200.000,0027.06.202414.50

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda (Toplantı salonu) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli ve vergiler peşin olarak ödenecektir.
3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden istenecek belgeler;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d) Gerçek kişilerde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerde ise imza sirküsü vermeleri,
e) İhale doküman satın alma belgesi,

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  sicil tasdiknamesini veya noter tasdikli vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
g) Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çatalca Şubesi nezdinde bulunan TR02 0001 0001 3009 5221 7650 01 IBAN nolu hesabına yatırılacak nakdi Geçici teminata ait belgeyi, Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.
h) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
4- İşgalli  taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5-İhale dokümanı her iki satış için ayrı ayrı olmak üzere 2.000,00 TL karşılığında Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığından temin edilebilir.
6-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çatalca Orman İşletme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İLAN OLUNUR

8 banka peş peşe duyurdu! Yapı Kredi, Akbank, ING, Ziraat, Denizbank ve 3 bankada daha 7 şiddetinde deprem!

Dolarda bayram şoku: Resmen piyasalar kapalıyken yükselişe geçti! 1 doları bile olan şimdi baksın!

Mağdur ev sahiplerinden çağrı: Kirasını ödeyemeyen kiracılara sosyal devlet çözüm bulsun!

 


Geri Dön