21 / 06 / 2024

Şişli Dikilitaş Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Şişli Dikilitaş Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli,Şişli İlçesi, Fulya(Dikilitaş) Mah. 1073Ada 41-50 parseller,1074 Ada 1,2 Parseller,1075 Ada 13-19 Parseller,1076 Ada 1, 2, 3,Parseller,1077 Ada 1,2 Parseller,1078 Ada 1 Sayılı Parsel ve Bir Kısım Tescil Harici Alana İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıkarılÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 31 Aralık 2021 tarihli ve 2588252 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Fulya (Dikilitaş) Mahallesi, 1073 ada 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 parseller, 1074 ada 1, 2 parseller, 1075 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 1076 ada 1, 2, 3, parseller, 1077 ada 1, 2 parseller, 1078 ada 1 sayılı parsel ve bir kısım tescil harici alanı içeren 1.5ha alanda 6306 sayılı Kanun hükümlerine göre 16.10.2017 tarih ve 2017/11001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilen alana ilişkin Konut Alanı, Park, Yol ve Taşkın Önlemli Alan fonksiyonlarını içeren NİP-34218242 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34947813 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesi hükümleri ile 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 31 Aralık 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Şişli Dikilitaş Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 10.01.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

Detaylar için tıklayın


Geri Dön