21 / 06 / 2024

Son dakika! Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu!

Son dakika! Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu!

Afet Yeniden İmar Fonu Kurulmasına ilişkin yasa düzenlemesi bugünkü 32139 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o son dakika detayları...Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun, bugünkü 32139 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanuna göre, doğal afetler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen bölgelerde; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Paylaşılan detaylara göre, söz konusu fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Son dakika! Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu!

FONUN KAYNAKLARI

Paylaşılan detaylara göre, Yönetim Kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak olan projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını da belirleyecek.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, hibe, yardım,  krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenek; Fon tarafından kurum, kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanmış olan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Paylaşılan detaylara göre, kanunun amacına uygun biçimde Yönetim Kurulu tarafından karar verilen projeler için harcama programı kapsamında ve gerçekleşmelere bağlı olarak ödenmek üzere fondan, yönetim kurulu onayıyla ilgili kurum ve kuruluşlara kaynak da aktarılacak. Bu şekilde aktarılan tutarlar da genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.


Geri Dön