25 / 04 / 2024

SSK gayrimenkullerinin satışına iptal davası geldi

SSK gayrimenkullerinin satışına iptal davası geldi

Bomba! Bomba! Bomba! SSK'ya ait 4 milyar YTL'lik arsa ve gayrimenkullerin satışına iptal davası açıldı. Dava hangi gayrimenkulleri ilgilendiriyor? Listede nereler var?  KESK ve KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaklaşık 4 milyar YTL tahmini bedelli 394 taşınmazının satışına yönelik SGK Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle  Ankara  15. İdare Mahkemesinde dava açtı. Alınan bilgiye göre, dava dilekçesinde, SGK'nın 16 Mayıs 2007 tarihli kararında, Türkiye çapında dökümü yapılan ve listesi çıkarılan toplam 394 taşınmazın 3 milyar 923 milyon 468 bin 964 YTL 17 YKr tahmini bedelle, bağlayıcı olmayacak şekilde satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirildiği ifade edildi. Dilekçede, bu kararın sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu savunuldu. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun geçici 3. maddesinin 1. fıkrasında, kurumun hizmet gereği ihtiyaç duymadığı taşınmazların 1 yıl içerisinde yönetim kurulu tarafından belirlenerek rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirileceğinin belirtildiğine işaret edilen dilekçede, bu hükümde taşınmazların hangi usul ve esaslar dahilinde satılacağına dair herhangi bir düzenlemenin yer almadığı kaydedildi. Anayasa Mahkemesinin benzer bir konuda verdiği karara atıfta bulunulan dilekçede, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürüldü. Dilekçede, SGK Yönetim Kurulu kararı ile özellikle Emekli Sandığına ait taşınmazların satılmasının hukuken mümkün olmadığı yönünde görüş belirtildi. Dava dilekçesinde, Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun çeşitli hükümlerini iptal etmesinden sonra doğan hukuki boşluğun giderilmesi karşısında, SGK Yönetim Kurulunun dava konusu kararı ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü taşınmazlarını da satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu savunuldu. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı incelendiğinde sosyal güvenlik ve sağlık yönünden memurlar ve emekliler için ayrı bir yasal düzenleme yapılması zorunluluğu bulunduğunun görüldüğü vurgulanan dilekçede, ''Bugüne kadar memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kesenek ve karşılıkları ile taşınmaz sahibi olan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün ilgili taşınmazlarının yasal süreç tamamlanmadan satılacak olması sebep ve amaç yönünden hukuka aykırıdır'' denildi. -''KİRA GELİRLERİ 50-60 MİLYON YTL''- Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'na göre, kurumun 81 il merkezinde il müdürlükleri kurulması ve tüm ilçeler başta olmak üzere yüzlerce sosyal güvenlik merkezleri kurulması gerektiğine işaret edilen dilekçede, şunlar kaydedildi: ''SGK'nın henüz taşra teşkilatını oluşturmadan, elindeki taşınmazları satılmak üzere Maliye Bakanlığına devretmesi açıkça hukuka aykırıdır. Taşra teşkilatı oluşturulurken eldeki taşınmazlardan hangilerinin hizmet binası veya hizmet verecek personelin sosyal ihtiyaçları için kullanılacağı belirlenmeden, satış işleminin gerçekleştirilecek olması hukuka aykırıdır.'' Dilekçede, halen SGK'nın taşınmazlardan elde ettiği kira gelirinin 50-60 milyon YTL arasında olduğuna dikkat çekilerek, ''Böylesine önemli bir gelir kaynağından kurumun mahrum bırakılması 5502 sayılı yasanın amacı ile çelişmektedir'' denildi. -''DEĞERLERİNİN ARTIRILMADAN SATILMASI''- Kanunda, kurum taşınmazlarının imar mevzuatındaki kısıtlamalara tabi tutulmaksızın her türlü imar uygulamalarından yararlanacağının belirtildiğine işaret edilen dilekçede, ''kurum taşınmazları ile ilgili imar uygulamaları gerçekleştirilip, taşınmazların değerinin artması sağlanmadan, bu haktan yararlanmayıp taşınmazların satılmak üzere Maliye Bakanlığına devredilmesinin sebep ve amaç yönünden hukuka aykırı olduğu'' kaydedildi. Dava dilekçesinde ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak, 5502 sayılı kanununun ''taşınmazların satışıyla ilgili yetkiyi'' düzenleyen geçici 3. maddesinin Anayasanın 2, 7, 10, 60 ve 128. maddelerine aykırı olduğu savunularak, Anayasa'ya aykırılık iddiasının kabulü ve söz konusu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talep edildi. -

İŞ HANI, HAL BİNASI, PLAJ YERİ, TATİL KÖYÜ

 SGK Yönetim Kurulu'nun satılmak üzere Maliye Bakanlığına bildirilmesine karar verdiği taşınmazlardan bazıları şöyle:

-Ankara Atatürk Bulvarı Piknik İşhanı'nda 32 iş yeri, 82 büro,

-Ankara Ziya Gökalp Caddesinde Kızılay (SSK) İşhanı ve otopark,

-Ankara Altındağ Anafartalar Mahallesi'nde hal binası,

-Ankara Etlik Varlık Mahallesi'nde arsa,

-Ankara Atatürk Bulvarı'nda Ulus İşhanı,

-Ankara Anafartalar Caddesi'nde Emekli Sandığı rant binası,

-Ankara İtfaiye Meydanı arsası,

-İstanbul Fatih rant tesisi binası,

-İstanbul Sarıyer Tarabya Oteli plaj yeri,

-İstanbul Beşiktaş Rumelihisarı arsa (Nispetiye arsası ambarları)

-İstanbul Şişli Valikonağı Caddesi'nde boş arsa,

-İstanbul İstiklal Caddesi'nde Serkldoryan İşhanı,

-İstanbul Beyoğlu Tozkopran-Çatmamescit Mahallesi yeşil alan (spor sahası),

-İzmir Konak'ta eski otogar,

-İzmir Foça'da Foça Tatil Köyü,

-İzmir Foça'da doğal sit alanı (tatil köyü arsası).


Geri Dön