23 / 06 / 2024

Süleyman Çetinsaya: Türkiye'de yapılaşma anlamında büyük yol katedildi!

Süleyman Çetinsaya: Türkiye'de yapılaşma anlamında büyük yol katedildi!

Kentsel dönüşümle niteliksiz yapıların kaliteli yapılara dönüşmesi gerekiyor Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 17 Ağustos 1999'dan itibaren Türkiye'de yapılaşma anlamında büyük yol katedildiğini söyledi.Kentsel dönüşümle niteliksiz yapıların kaliteli yapılara dönüşmesi gerekiyor Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, 1999 depreminin acı ve büyük bir ders olduğunu belirterek, 17 Ağustos 1999'dan itibaren Türkiye'de yapılaşma anlamında büyük yol katedildiğini söyledi. Deprem sonrasında inşa edilen konutların sıkı denetime tabi tutulduğunu anlatan Çetinsaya, "Bununla birlikte halkımız dabilinçlendi ve konut alırken ilk araştırdığı konu depreme dayanaklüık oldu" dedi. Çarpık kentleşmenin devam ettiğini ifade eden Çetinsaya, şunları söyledi: "Bu bozuk yapüaşma başta insanımızın sağlığı ve güvenliği açısından tehdit oluştururken, Türkiye'nin imajını da zedeliyor. Kentsel dönüşümle bu niteliksiz yapüarın bir an önce kaliteli ve estetik yapüara dönüşmesi gerekiyor. Buradaki en öneli nokta yeni geliştirüen yapüarın bugünü kurtarma kaygısıyla değü de, sürdürülebüir kalite anlayışına hakim nitelikli yapüardan oluşmasıdır." Artaş İnşaat olarak bu konuda üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Çetinsaya, "Bizim öncelikli amacımız, sağlıksız yapüarda oturan vatandaşlarımızı güvenli, sosyal yaşam alanları olan ve nitelikli konutlara taşımaktır" dedi. 


Dünya


Geri Dön