03 / 03 / 2024

Surp Giragos Kilisesi Kent Müzesi'ne dahil edilecek!

Surp Giragos Kilisesi Kent Müzesi'ne dahil edilecek!

Diyarbakır’ın çokkültürlü yapısı Surp Giragos Kilisesi’nin müştemilatını da kapsayan Kent Müzesi’nde tanıtılacak. Müzede Ermeni yaşamını yansıtan çeşitli materyallere yer verilecek...Diyarbakır’daki tarihî Cemilpaşa Konağı’nın restore edilip Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi projesinde önemli bir dönüm noktasına gelindi. Restorasyon çalışmasının önümüzdeki ay tamamlanması planlanırken, 125 yıllık konağın, tarihî kentin çokkültürlü yapısını yansıtan bir Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi bağlamında önemli bir adım atıldı. Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin müştemilat bölümü, kurulacak Kent Müzesi dahilindeki Ermeni Kültürü ve Sanatı Bölümü’nün sergilenme mekânı olarak kullanılacak. Diyarbakır Belediyesi ile Surp Giragos Kilisesi Vakfı arasında imzalanan anlaşmaya göre, müzenin bir bölümünü oluşturacak olan kilisenin müştemilatında, Diyarbakır’daki Ermeni yaşantısını yansıtan tarihsel objeler, belgeler ve metinlere yer verilecek. Projenin hayata geçmesiyle, Türkiye’de İstanbul dışında ilk kez Ermenilere ilişkin bir müze açılmış olacak.


Konuya ilişkin Taraf’a konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, konağın Kent Müzesi’ne dönüştürülmesi projesinin 2009’da kamuoyuna duyurulan vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi. Müzenin altyapısını oluşturmak için geçtiğimiz yıl ‘Diyarbakır Kent Müzesi Arama Konferansı’ başlıklı bir toplantı düzenlediklerini belirten Baydemir, müzecilik alanında çalışma yürüten akademisyenler, Müze Müdürlüğü, Müftülük, Alevi dedeleri, Ermeni, Süryani din görevlileri, kent ve kültür ile ilgili çalışan yazarlar dahil pek çok kişinin katılımıyla iki günlük Arama Konferansı düzenlediklerini söyledi. Baydemir, “Konferansta içerikle ile ilgili çalıştık, konağın nasıl işlevlendirileceğine dair pek çok konuyu tartışarak yol haritası oluşturduk” şeklinde konuştu.


Baydemir, “Diyarbakır tarih boyunca çokdilli, çokkültürlü, çok inançlı zengin bir kent olageldi. Her dilin, kültürün ve inancın kendisini yaşatabilmesi, varlığını koruması ve geliştirmesini, kentin zenginliği olarak görmekteyiz” dedi.Vakıf yönetiminden çağrı


Surp Giragos Kilisesi Vakfı’nın Başkanı Vartkes Ergün Ayık Taraf ’a yaptığı açıklamada, kiliseye çok sayıda ziyaretçi ve turistin geldiğini belirterek, tarihsel yaşantının ziyaretçilere aktarılabilmesi için açılacak olan müzenin zaruri bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayık, tüm dünyadaki meraklılara çağrıda bulunarak, Diyarbakırlı Ermenilerle ilgili tarihî değeri olan, fotoğraf, gündelik yaşam materyalleri, belgeler gibi objeleri kendilerine bağışlanması istedi. Bağışlanan objelerin Surp Giragos Kilisesi Vakfı adına tescil edileceğini belirten Ayık, Kent Müzesi’nin kilise bünyesindeki kısmının masraflarının Belediye tarafından karşılanacağını söyledi. Müzeye bağışlanacak olan materyallere göre, müştemilatın iç tasarımını oluşturacaklarını bildiren Ayık, bağışta bulunmak isteyenlerin 0532 622 86 94 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceklerini ifade etti.


Diyarbakır’daki Kent Müzesi’nde Ermeni Kültürü ve Sanatı Bölümü oluşturulmasını değerlendiren araştırmacı-yazar Naci Kutlay, birarada yaşamın yeniden inşası yolunda Müze’nin önemli bir adım olacağını ifade etti.


Telafi yolunda önemli adım


Kutlay şunları söyledi: “İttihat ve Terakki’den bu yana devam ettirilen süreçle Ermeniler sadece fiziken değil, kültürel olarak da yok edildiler. Ortadan kaldırılan değerlerin yeniden inşası için atılan önemli bir adım. Bu bağlamda Diyarbakır halkını ve Belediye Başkanı’nın bu yaklaşımını selamlıyorum. Daha önce, Ahtamar’daki Surp Haç Ermeni Kilisesi’nin restorasyonuna da şahit olduk. Eksik ve yetersiz bir adımdı. Fakat Diyarbakır Ermeni Kilisesi’nin restorasyon sürecinde durumun böyle olmadığı görülüyor. Toplumsal barışın sağlanması için, Ermenilerden özür dilememiz gerektiğine inanıyorum.


Ortak kültürel yaşantımızın yansıtılması ve Ermenilerin varlığının sergilenmesi, telafi yolunda önemli bir adım.”


Hrant Kasparyan/Taraf Gazetesi   


Geri Dön