25 / 06 / 2024

Tank Palet Fabrikası'nın devir işlemleriyle ilgili soru önergesi verildi!

Tank Palet Fabrikası'nın devir işlemleriyle ilgili soru önergesi verildi!

Tank Palet Fabrikası'nın devir işleminin niteliği meclis gündemine taşındı. CHP'li Bülbül, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Tank Palet Fabrikası'nın devir işleminin niteliğine ilişkin soru önergesi hazırladı.  Bülbül, sorusunun Gençlik Ve Spor Bakanı  Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Bülbül, ''Aşağıdaki sorularımın TC. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim'' diye konuştu.

Bülbül, şu açıklamalarda bulundu: ''Türkiye'nin sahip olduğu stratejik yatırımlardan biri olan Tank Palet Fabrikası'nın durumu iktidar kanadından yapılan farklı açıklamalar nedeniyle belirsiz hale gelmiştir. 19 Aralık 2018 tarihli ve 481 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden de açıkça anlaşılacağı üzere Tank Palet fabrikası özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bahsi geçen Kararnamede özelleştirme uygulamasında teklif sahiplerinin savunma sanayi tesisi işletme deneyimlerinin, mali yeterliliklerinin ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görülecek sair unsurların bu süreçte dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Ayrıca özelleştirme işlemlerinin 31.12.2019 tarihine kadar bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu sürecin sonunda fabrikanın Katar ortaklı BMC firmasına devredildiği açıklanmıştır. Ancak 5 Aralık 2020 tarihinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fabrikanın Katarlılara devredildiğine ilişkin iddiaları yalanlamış, “Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme hakkı devridir” iddiasında bulunmuştur. Özelleştirme sürecinde tecrübe şartının arandığı da dikkate alındığında yaklaşık yarısı Katarlılara ait bir firmanın sektörel birikim ve tecrübesi tartışmaya açıktır. Diğer yandan fabrikanın eski olduğu bu yüzden modernizasyon için özelleştirildiği iddiaları da dile getirilmiş olsa da Türkiye'de çok daha eski firmaların hala kamu elinde oluşu bu teze aykırılık teşkil etmektedir.''

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın soruları: 
1- 19 Aralık 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Tank Palet Fabrikası özelleştirilmiş midir? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Aralık 2020 tarihli açıklamasında dile getirdiği üzere bu bir özelleştirme işlemi değil midir? 
38228 
2- Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi ya da işletme hakkı devri yapılması hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Özelleştirme ya da yetki devri ile hedeflenen amaçlar nelerdir? Bunların ne kadarı gerçekleşmiştir? 
3- Tank Palet Fabrikasının özelleştirilme kararı kapsamının açıklandığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde devir yapılan Katar ortaklı şirketin bu özellikleri taşıyıp taşımadığı nasıl değerlendirilmiştir? 
4- Özelleştirme ya da yetki devrinden Türkiye devleti nasıl bir yarar sağlamıştır? Özelleştirmenin ya da yetki devrinin gerçekleştiği günden bu yana Türkiye Devleti lehine nasıl bir gelişme kaydedilmiştir? 
5- Stratejik önemi olan Tank Palet Fabrikasının performansı izlenmekte midir? Fabrika özelleştirildikten sonra önceki yıllara göre performans ve üretim kapasitesi ile istihdam oranlarında nasıl bir değişim yaşanmıştır? 


Geri Dön