15 / 06 / 2024

Tank Palet Fabrikası'nın satışı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı!

Tank Palet Fabrikası'nın satışı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı!

Sakarya'daki Tank Palet FabrikasıTank Paletin satışı, hak arama hürriyetinin, hukuk devleti ilkesinin ve tam kanunsuzluk halinin ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.Danıştay savcısının özelleştirilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası davasında hukuk ve yargılama kurallarının çiğnendiği belirtildi. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Sakarya Arifiye'de yer alan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Danıştay'da açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

HKP  Ankara  İl Sekreteri Avukat Doğan Erkan, tarafından yapılan başvuruda, Tank Palet Fabrikası'nın davasına ilişkin süreçte hukuk ve sosyal devlet ilkelerinin, tam kanunsuzluk halinin, hak arama hürriyetinin ve iki dereceli yargılanma haklarının ihlal edildiği bildirildi.

Avukat Doğan Erkan, AYM'ye yaptığı başvuruda, Tank Palet Fabrikası özelleştirmesi kararının kanunla yetkilendirilmiş bir kurul yerine kanuna aykırı olarak genelgeyle verildiğini belirtti. Bu durumun anayasanın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirten Erkan, davada ‘tam kanunsuzluk' durumu oluştuğunu, Danıştay savcısının da bu yönde mütalaa verdiğini söyledi.

ÜLKE GÜVENLİĞİ DEVREDİLEMEZ 

Dilekçede, askeri fabrikanın özelleştirilmesiyle anayasanın sosyal hukuk devleti ilkesinin de ihlal edildiği belirtilirken şu kritik tespitler de yapıldı: “Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasal bir güç olup, anayasanın da, ülkenin de varlık yokluk organıdır. Bu organın bir uzvunun özelleştirilmesi, anayasal bir hukuk devletinin olmadığı, piyasalaştırılmış ve giderek ordusuz kalmış, hukukta tarifi olmayan bir amorf devlet yapısı oluşturur. Vatandaşların, beşeri yaşam ve toplumsal kurumların korunmadığı ya da bu koruma görev ve yetkisinin devlet dışı özel kişilere, özellikle de yabancı ortaklı özel kişilere devredildiği ülkedeki devlet sosyal bir devlet değildir.”

ANAYASAYA AYKIRI

Başvuru dilekçesinde, Danıştay 13. Dairesi'nin yürütmeyi durdurmayarak hem geri dönüşü ve telafisi imkansız zararların oluşma riskinin önünü açtığı hem de etkili bir hak arama hürriyetini engellediği bildirildi. Mahkemenin ret kararına itiraz yolunu da kapatarak iki dereceli yargılama hakkını ihlal ettiği belirtilen dilekçede, “Özelleştirme tam kanunsuzluk ve tam bir anayasaya aykırılık niteliğinde olup memleket için bir beka sorunu olduğundan, özelleştirme kararının tedbiren durdurulmasını talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Danıştay savcısı karşı çıkmıştı


Sakarya'dkai Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi davasının esastan görüşüldüğü sırada Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptali yönünde bir mütalaa vermiş, yapılan özelleştirmenin “verimliliği” artırmayacağını belirtmişti. Savcı mütalaada, özelleştirme kararının kanunlara aykırı olduğunu söylerken, “Kamu yararına aykırılığı yönünde de iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir” demişti.

 

Danıştay'dan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine itiraz!


Geri Dön