14 / 07 / 2024

Tapu bozma davası hangi durumlarda açılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları bilmeden tapu bozma davası açmayın!

Tapu bozma davası hangi durumlarda açılır, nelere dikkat edilmesi gerekir? Bunları bilmeden tapu bozma davası açmayın!

Toprak Yatırımcısı ve talepbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güdül, resmi X hesabı üzerinden tapu bozma davasının açılabileceği durumları açıkladı. İşte  tapu bozma davası açarken dikkat edilmesi gerekenler...Tapu iptal davası, usule aykırı ve kanunsuz bir biçimde düzenlendiği iddia edilip tapu kaydının tekrar hukuka ve gerçek duruma uygun hale getirilmesi amacıyla açılır.

Peki Tapu bozma davası açarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Tapu bozma davası hangi durumlarda açılabilir? 

Toprak Yatırımcısı ve talepbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güdül, resmi X hesabı https://twitter.com/arifgudulcom üzerinden tapu bozma davasının açılabileceği durumları açıkladı.

Arif Güdül'ün paylaşımı şu şekilde:

Tapu bozma davası, tapu kaydının düzeltilmesi veya iptali için açılan davalardır. Bu davalar, genellikle tapu kaydında yanlışlıklar veya hukuka aykırılıklar olduğunda açılır. Tapu bozma davasının açılabileceği durumlar:

-Hata veya Hile Durumunda
 Tapu kaydında hata veya hile varsa, bu durum tapu bozma davası açılması için geçerli bir neden olabilir. Örneğin, tapu kaydında adınız veya taşınmazın sınırları yanlış yazılmışsa veya hileli bir şekilde tapu devri yapılmışsa.

-Geçersiz Sözleşmeler
 Tapu kaydına dayanak olan sözleşmenin geçersiz olması durumunda tapu bozma davası açılabilir. Örneğin, sözleşmenin sahte olması, irade sakatlığı (tehdit, baskı, aldatma) veya yasal şartlara uygun olmaması gibi durumlar geçersiz sözleşmeler arasında sayılabilir.

-Vekaletnamede Sahtecilik
 Taşınmazın devri sırasında kullanılan vekaletnamenin sahte olması veya vekilin yetkisini kötüye kullanması durumunda tapu bozma davası açılabilir.

-Miras Paylaşımındaki Hatalar
 Mirasın paylaşımı sırasında yapılan hatalar veya mirasçıların haklarının ihlali durumunda, mirasçılar tapu bozma davası açabilir. Örneğin, mirasçılardan birinin hak ettiği payı alamaması veya tapu kaydının yanlış yapılması gibi durumlar.

-Önalım (Şufa) Hakkı İhlali
 Paylı mülkiyette bir paydaşın payını üçüncü bir kişiye satması durumunda, diğer paydaşlar önalım hakkına sahiptir. Bu hakkın ihlali durumunda önalım hakkına sahip olan paydaşlar tapu bozma davası açabilir.

-İmar ve Zoning Hataları
 Tapu kaydında imar planlarına aykırı düzenlemeler veya zoning hataları varsa, bu durumlarda tapu bozma davası açılabilir. Örneğin, taşınmazın kullanım amacı tapu kaydında yanlış belirtilmişse veya imar planlarına uygun değilse.

-Kamulaştırma Hataları
 Kamulaştırma işlemlerinde yapılan hatalar veya hukuka aykırılıklar durumunda tapu bozma davası açılabilir. Kamulaştırma bedelinin eksik veya yanlış ödenmesi, hukuka aykırı kamulaştırma işlemleri gibi durumlar bu kapsamda değerlendirilebilir.

-Tapu Tescil Hataları
 Tapu sicil müdürlüğü tarafından yapılan tescil hataları, yanlışlıkla başka bir kişinin adına tescil yapılması gibi durumlar da tapu bozma davası açılmasını gerektirebilir.

-Tapu Bozma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Dava Açma Süresi
 Tapu bozma davaları için belirli süreler vardır. Bu süreler içinde dava açılmalıdır. Örneğin, hata veya hile nedeniyle açılan davalar için süreler farklılık gösterebilir.

-Delillerin Toplanması
 Davayı destekleyecek tüm delillerin toplanması önemlidir. Tapu kaydı, sözleşmeler, vekaletnameler, miras belgeleri gibi belgeler dava dosyasına eklenmelidir.

-Uzman Hukuk Danışmanlığı
 Tapu bozma davaları karmaşık hukuki süreçler içerebilir. Bu nedenle, uzman bir avukatın yardımıyla davayı açmak ve yürütmek, hak kaybını önlemek açısından önemlidir.

Tapu bozma davası, tapu kaydında yapılan hataların düzeltilmesi ve hukuka aykırı işlemlerin iptali için önemli bir hukuki yoldur. Yukarıdaki durumlar ve dikkat edilmesi gerekenler doğrultusunda, tapu bozma davası açarak haklarınızı koruyabilirsiniz.

Türkiye Finans Mayıs 2024 yeni emekli paketini resmen açıkladı, 15 bin TL müjdesini duyanlar inanamadı!

Torun Tower'ın satışından devletin kasasına 2.8 milyar TL girdi! 

Milli Emlak'tan 5 bin, 7 bin ve 20 bin TL'ye arazi fırsatı! KDV'den muaf araziler için son gün 30 Mayıs 2024!


Geri Dön