05 / 03 / 2024

Tapu sahipleri aman dikkat! O ücret 4 bin lirayı geçemeyecek! Hemen göz atın!

Tapu sahipleri aman dikkat! O ücret 4 bin lirayı geçemeyecek! Hemen göz atın!

Tapu sahipleri aman dikkat... O ücret 4 bin lirayı geçemeyecek... Hemen göz atın...Noterlerin düzenleyeceği taşınmaz satış sözleşmelerinde noterlik ücretleri 500 TL'den az, 4 bin TL'den fazla olamayacak...

Tapu sahipleri aman dikkat! O ücret 4 bin lirayı geçemeyecek! Hemen göz atın!

Noterler tarafından düzenlenecek olan taşınmaz satış sözleşmelerine ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.  Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik bugünkü 32070 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Tapu sahipleri aman dikkat... O ücret 4 bin lirayı geçemeyecek... Hemen göz atın...


Geri Dön