23 / 02 / 2024

Tatvan Grand İskender Palas 9.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Tatvan Grand İskender Palas 9.8 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil mahallesinde yer alan Grand İskender Palas isimli otel 9 milyon 821 bin 520 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için birinci satış günü 4 Mart 2019 olarak belirlendi. 

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalBitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil mahallesinde yer alan Grand İskender Palas isimli otel icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 9 milyon 821 bin 520 TL bedel isteniyor. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Bitlis İl, Tatvan İlçe, 286 Ada, 109 Parsel, SAHİL Mahalle/Köy, VAN ŞOSASI Mevkii, Satışa konu taşınmaz üzerinde Grand İskender Palas adıyla otel olduğu, toplantı salonu,Restaurant, 76 oda, lobi, lavuz, dinlenme alanları olarak dizayn edildiği görülmüştür. İç bölümlerinde 1 yıl önceye çıkan yangın sonucunda bazı bölümlerin yapı malzemelerinde aşınma meydana geldiği, yangından etkilenmemiş alanların ise boş olduğu, toplantı salonu olarak kullanılan alan ile bölümünün düğün ve benzeri organizasyonlar için kiralandığı ve kiralanmaya uygun vaziyette olduğu, 6 katlı otel ana binası yanında 2 katlı restaurant/teras bölümü yapının temel bölümleridir. Açıklanan faktörlerle beraber binanın yapı durumuna göre belirlenen aşınma oranına ilaveten çıkan yangının yapı değerinde %10'lık ek aşınmaya neden olduğu değerlendirilmiştir. Satışa konu taşınmaz yerleşim yeri içerisinde olması yanında belediye hizmetlerinden yararlanması gibi olumlu etkileri bulunmakta olup, yapı 35-40 yıllık olmasına rağmen 2014 yılında otel konseptine dönüştürülmesi amacıyla yapılan yenileme ve güçlendirme çalışmaları sonucunda aşınması büyük ölçüde giderilmiştir. Yapı kullanma izin belgesine göre toplam inşaat kapalı alanı 7923 m2 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 9.821.520,00 TL
1. Satış Günü : 04/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAHİL MAHALLESİ, ESKİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ BİNASI, GİRİŞ KAT TATVAN/BİTLİS

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/80 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 


Geri Dön