04 / 03 / 2024

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Tek bir evi bulunan emekliler, sıfır oranlı emlâk vergisinden faydalanabiliyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen kişilerin gerekli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İşte tüm merak edilenler...Dünya Gazetesi köşe yazarı Bumin Doğrusöz, bugünkü köşesinde ''Tek konutlu emeklilerde emlâk vergisi muafiyeti'' konusunu kaleme aldı. İşte o yazı...

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Tek bir evi bulunan emekliler, sıfır oranlı emlâk vergisi avantajından yararlanabiliyor.  Gelirleri münhasıran kanun kapsamında kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylık sonrasında sıfır vergi olanağından faydalanabilmeleri amacıyla, sahip oldukları tek meskenin brüt 200 metrekareyi aşmaması şartı bulunuyor.

Bu imkandan faydalanmak isteyen kişilerin, bu tek meskende yaşamaları gerekmiyor. Örnek verilecek olursa İstanbul’daki meskenini oğluna veren, kendisi de kızının İzmir’de bulunan dairesinde oturan veya kendisi kirada oturan başka bir geliri olmayan emekli kişi de bu imkandan faydalanabiliyor. Maliye Bakanlığı 38 sayılı Emlâk Vergisi Genel Tebliği’nde “sahibi olduğu evi tek meskeni kiraya vererek, kirada oturanlar da diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli vergi oranından faydalanabileceklerdir.” açıklaması yapıldı.

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Tek meskeni olma şartı, bir başka taşınmaza sahip olmama şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Bir emeklinin, gelir getirmeyen başkaca bir dükkân, arsa veya araziye sahip olması, koşulun ihlali olarak onaylanıyor. Ancak bu yerlerin kiralanması, gelirin sadece sosyal güvenlik kurumundan alınan aylık olması koşulunu aşmasıyla, sıfır oranlı vergi fırsatından yararlanılabiliyor.

Emeklilerin tek meskeni bulunan hisseli olarak sahip olmaları durumunda da bu sıfır oranlı vergi olanağından kendi hisseleri için yararlanmaları şartı bulunuyor. Bunun sonucunda sıfır oranlı vergi, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmı için uygulanıyor. Ancak burada meskenin büyüklüğünün 200 metrekare sınırını aşmama koşulunun, hisse nispetine göre değil, meskenin tamamı üzerinden ele alınması gerekiyor.

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Bu imkandan yararlanmak için kat mülkiyeti tesis edilen bina koşulu söz konusu değil. Bunun sonucunda meskenlerini kat irtifakı tapusuyla kullananlar da sıfır vergi olanağından faydalanabiliyor.

Emlâk vergisi mükellefiyeti, intifa hakkı olarak alınan binalarda malikten intifa hakkı sahibine geçiyor. Bunun sonucunda intifa hakkı sahiplerinin de gerekli koşulları taşıması gerekiyor.

Tek konutu olan emekliler vergi ödemeyecek!

Bu ofırsattan faydalanılmasıyla ilgili Belediye’ye basılı örnekleri belediyelerde bulunan matbu –koşulların oluştuğuyla ilgili- bir taahhütname verilmesi şartı bulunuyor. Bu taahhütnameyi verenlerin, yeniden vermeleri gerekmiyor. Bu taahhütnameye de herhangi bir belge eklenmesi gerekmiyor. 

Şartların yerine getirilmemesi durumunda, örneğin yeni bir meskene sahip olma veya yeniden çalışma yahut sınırı aşan menkul sermaye iradı elde etme vb. hallerde, şartların kaybedildiği yıl durumun bir dilekçe ile belediyeye haber verilmesi gerekiyor.

Emlak vergisinden hangi şartları taşıyanlar muaf?

Emekliye vergi de yok!


Geri Dön