25 / 04 / 2024

Tekirdağ'da kamu kuruluşlarına verilen kültür varlıkları TBMM'de!

Tekirdağ'da kamu kuruluşlarına verilen kültür varlıkları TBMM'de!

2002-2016 arasında Tekirdağ'da kamu kurum ve kuruluşlarına verilen kültür varlıkları meclise taşındı. Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, sorularını Kültür Ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sordu..Tekirdağ da kamu kuruluşlarına verilen kültür varlıkları TBMM de!


2002-2016 arasında Tekirdağ'da kamu kurum ve kuruluşlarına verilen kültür varlıkları meclise taşındı. Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, sorularını Kültür Ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sordu.


Yüceer önergesinde "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 14’üncü maddesi l’inci fıkrasında “Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa haklarının, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu menfaatine yararlı milli derneklere bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilere kiraya verilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir” denilmektedir." dedi.


Yüceer'in soruları


1. 2002-2016 yılları arasında ve yıllar itibariyle ilçe ilçe belirtilmek üzere Tekirdağ’da belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak için, Devlet dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen taşınmaz kültür varlıkları var mıdır? Bu taşınmaz kültür varlıkları hangi kamu kurum ve kuruluşlarına verilmişlerdir? Bu varlıklar hangileridir? Ne süreliğine verilmişlerdir?


2. Söz konusu yıllar itibariyle Tekirdağ’da taşınmaz kültür varlıklarından kamu yararına demeklere bırakılanlar var mıdır? Söz konusu dernekler hangileridir? Hangi taşınmaz kültür varlıkları anılan derneklere ne kadar süre ile verilmiştir?


3. 2002-2016 yılları arasında ve yıllar itibariyle gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilen taşınmaz kültür varlıkları hangileridir?


4. Hangi gerçek ve tüzel kişilere, ne kadar kira karşılığında, ne süre ile kiraya verilmiştir? Kiralayanlar söz konusu taşınmazlar hangi amaçlarla kullanmaktadır?


5. 2002-2016 yılları arasında ve yıllar itibariyle Tekirdağ’da bulunan taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olması nedeniyle tescil kaydı kaldırılmış olanların sayısı kaçtır? Söz konusu taşınmaz kültür varlıkları hangi illerimizde bulunmaktadır? Bu taşınmaz kültür varlıkları nelerdir?

Geri Dön