28 / 05 / 2024

TMSF'den Bursa’da 2 milyar 450 milyon TL'lik dev arsa satışı! 

TMSF'den Bursa’da 2 milyar 450 milyon TL'lik dev arsa satışı! 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bursa Osmangazi ilçesinde yer alan 3 arsayı 2 milyar 450 milyon Türk Lirası bedelle satışa çıkardı. Söz konusu satış ihalesi 4 Haziran 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetinde yer alan, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplamda 3 arsa 2 milyar 450 milyon Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Arsaların satışı Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun İstanbul’daki adresinde 4 Haziran 2024 tarihinde saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun resmi internet sitesinde yer alan ilanda; “Osmangazi Belediyesi’nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazlar, 18.12.2008 tarih ve 893 sayılı 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, “Konut Alanı”nda kalmakta olup “E: 1,50, TAKS: 0,40, Hmax: Serbest” yapılaşma koşullarına sahiptir. Yine alınan şifahi bilgiye göre 298 ada 9 parselin terk ve satın almaları bulunmaktadır. Terk ve satın almaya konu bölümlerin net miktarları, resmi imar durum yazısı ile netleşebilecek olup bu hususların ilgili merciler nezdinde araştırılarak tespit edilmesi konusunda sorumluluk Alıcıya aittir.” ifadeleri yer aldı.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF, FON)
TAŞINMAZ SATIŞ İLANIKurumumuz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda listelenen taşınmazlar, ilgili sütunda yazılı muhammen bedeller üzerinden, Açık Teklif ve Açık Artırma yöntemi ile FON’un aşağıdaki adresinde 04.06.2024 tarihinde saat 14:00’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan;

- 24.257,68 metrekare yüz ölçümüne sahip 304 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, geometrik olarak dörtgen şekle, topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

- 20.942,13 metrekare yüz ölçümüne sahip 7728 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz, geometrik olarak dörtgen şekle, topoğrafik olarak hafif eğimli bir yapıya sahiptir. Parsel üzerine, kimliği belirsiz kişiler tarafından basit nitelikli yapılar (konteyner) konulduğu tespit edilmiş olup taşınmazın ivedi tahliyesine ilişkin Osmangazi Kaymakamlığına talepte bulunulmuştur. Ayrıca, 1975 yılında tesis edilmiş mürür hakkı bulunmakta olup tapu kaydında “H: 5104 ve 2422 parseller aleyhine krokisinde gösterilen toplam 455 metrekare 3397 parselde 116 metrekarelik kısım üzerinde mürür hakkı” açıklamasıyla yer alan söz konusu takyidatın taşınmazın satış kabiliyetine olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

- 120.078,17 metrekare yüz ölçümüne sahip 298 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz, geometrik olarak amorf forma, topoğrafik olarak düz bir yapıya sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Osmangazi Belediyesi’nden alınan şifahi bilgiye göre taşınmazlar, 18.12.2008 tarih ve 893 sayılı 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, "Konut Alanı"nda kalmakta olup "E: 1,50, TAKS: 0,40, Hmax: Serbest" yapılaşma koşullarına sahiptir. Yine alınan şifahi bilgiye göre 298 ada 9 parselin terk ve satın almaları bulunmaktadır. Terk ve satın almaya konu bölümlerin net miktarları, resmi imar durum yazısı ile netleşebilecek olup bu hususların ilgili merciler nezdinde araştırılarak tespit edilmesi konusunda sorumluluk Alıcıya aittir.

Satış ihalesine katılabilmek için taşınmazların muhammen peşin satış bedelinin % 5’i oranındaki nakit teminat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun T. Vakıflar Bankası T.A.O nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 IBAN hesabına teklif verme süresinin bitimine kadar yatırılacaktır.

Teminat olarak; Nakit TL veya asgari 2 ay süreli geçici banka teminat mektubundan birisi verilecektir. Satışın onaylanması halinde FON hesabına yatırılan ek teminat da teminat kapsamında değerlendirilecektir.

FON, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihalenin yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir.

İhale ile ilgili bilgiler ve fotoğraflar taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

İhaleye katılanlar şartnameyi, şartname ekini ve ilan metnini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınacaktır.

Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya; vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara ait olacaktır.

Taşınmazların ihalesine katılabilmek için şartnamenin teklif rakamının yazılı olduğu kısmı ile istekliye ait bilgileri içeren kısımlarının doldurularak ve her sayfası imzalanarak eklenecek belgelerle birlikte 31.05.2024 tarihine kadar TMSF’ye teslim edilmesi gerekmektedir.

İhale üzerinde kalan ihale alıcısı Fon tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmediği veya satın almaktan vazgeçtiği takdirde, muhammen bedel üzerinde teklif verilmiş olmak kaydıyla FON, ikinci en yüksek teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir.

İhale şartnamesi internet sitemizde satış ilanları bölümünde yayımlanmaktadır. Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.


EK: 

AÇIK TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ İÇİN tıklayın

 

Mayıs 2024 AFAD kira yardımı hesaplara yatırıldı mı? AFAD kira yardımı ne zaman yatacak? 

Nefes İndica Antalya yüzde 50 peşin 12 ay vade fırsatıyla satışta! Yeni proje!

Pasifik GYO Etiler Akademiler Sitesi'nin dönüşümünde detaylar netleşiyor! 


Geri Dön