23 / 04 / 2024

TOKİ'den Karadeniz'e 4-5 yıldızlı otel

TOKİ'den Karadeniz'e 4-5 yıldızlı otel

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ordu, Samsun ve Sinop illerinde, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile 4 ve 5 yıldızlı oteller yaptıracak.Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ordu, Samsun ve Sinop illerinde, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile 4 ve 5 yıldızlı oteller yaptıracak.
TOKİ'nin arsa karşılığı gelir paylaşımı modeli ile yıldızlı otel yaptırmak üzere ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ordu, Samsun ve Sinop illerinde, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı usulü ile yıldızlı oteller kurulacak.

İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açık olacak. Teklif dosyaları, 18 Temmuz saat 15:00'e kadar teslim edilecek.
İşin geçici teminat tutarı, isteklinin teklif ettiği bedelin yüzde 2'si olacak.

İhalede 3 bölgeye birden teklif verilebileceği gibi bölgelere ayrı ayrı da teklif verilebilecek. Yapılacak değerlendirmede bölge bazında teklifler dikkate alınacak. Söz konusu ada ve parsellerde “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” esaslarına uygun nitelikte 4 ya da 5 yıldızlı otel teklif edilebilecek.

Tahmin edilen gelirden düşük olmamak kaydıyla, arsa karşılığı olarak TOKİ'ye en yüksek bedeli teklif eden ve teklif alma şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecek.

KREDİ DE KULLANDIRILACAK

İş, yüzde50 seviyesine geldiği zaman, istemesi halinde  TOKİ  tarafından yükleniciye, teklif dosyasında bulunan fizibilite raporunda (projenin proje, ruhsat, ruhsat giderleri, inşaat, altyapı, çevre tanzimi ve genel giderler dahil toplam maliyeti) belirtilen inşaat yapım maliyetinin yüzde 25'i oranında turizm altyapı kredisi kullandırılabilecek.

İhaleye katılacakların son 15 yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az yüzde 70'i oranında gerçekleştirdiği veya yüzde 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri vermesi zorunlu olacak.

İş deneyimi olarak istekliler tek başlarına teklif veriyorlarsa tek bir sözleşme kapsamında en az 6 bin metrekare komple bina inşaatı işi tamamladıklarını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin belirtilen değerin yüzde 50'sini, diğer ortaklardan herhangi biri ise belirtilen değerin en az yüzde 25'i olmak üzere geri kalan yüzde 50'si kadar komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını belgeleyecekler. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmayacak.

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 5 milyon YTL, kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 5 milyon YTL'den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin belirtilen değerin yüzde 50'sini, diğer ortaklardan herhangi birinin ise belirtilen değerin en az yüzde 25'i olmak üzere geri kalan yüzde 50'sini sağlayabildiklerini belgelemesi gerekecek.


Geri Dön