16 / 06 / 2024

Torba Yasa ile ev alımında neler değişti?

Torba Yasa ile ev alımında neler değişti?

'Torba Yasa' memur atamasından doğum yardımına, ev alma desteğinden çeyiz yardımına kadar sayısız müjde içeriyor. Peki Torba Yasa ile ev alımında neler değişti?Daha önce Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan, evlenene, çocuğu olana, ev alacaklara çeşitli destekler içeren Torba Yasa, Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre öğretmen unvanlı kadrolardan 35 binine, hizmet sınıfı kadrolardan 2 bin 320'sine bu yıl sonuna kadar atama yapılacak. Kanun, ilk çocukta 300, ikincide 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklarda 600 lira yardım, evleneceklerden en az 3 yıl önce hesap açtırmış olanlara, hesapta biriken paranın yüzde 20'si kadar ödeme yapma düzenlemesini de içeriyor.

Finansman imkânlarını geliştirmek, kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 2 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarmaya ya da ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.


Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber ve yorum yaparak menfaat sağlayanlara hapis ve para cezası da yine kanunla düzenleniyor.


MÜSTEŞARA İKRAMİYE

Kanuna göre, Başbakanlık Müsteşarı'na 56 bin 400 gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ücret ödenecek. Ayrıca 2 ayda birer aylık olmak üzere ücreti tutarında ikramiye verilecek. 

Kanunun, öz kaynakla finansmana yönelen şirketlere vergi kolaylığı getiren hükümleri 1 Temmuz 2015'ten, doğum yardımıyla ilgili maddesi ise 15 Mayıs 2015'ten itibaren yürürlüğe girecek. Diğer düzenlemeler ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


Okulu uzatan harç ödeyecek


Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınacak. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda katkı payı alınacak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öğrencilerden de katkı payı alınacak.


Kadro sayısı 1200 kişi arttı

Milli Eğitim Bakanlığına 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edildi. Öğretmen unvanlı kadrolardan 35 binine, hizmet sınıfları kadrolardan 2 bin 320'sine, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamındaki atamaların dışında 31 Aralık 2015 tarihine kadar atama gerçekleştirilecek. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı kamu görevlilerine ilişkin 73 bin ve 77 bin olarak öngörülen atama sayısı Gençlik ve Spor Bakanlığındaki yeniden yapılanma gerekçesiyle 73 bin 600 ve 77 bin 600 olarak değişecek.?Böylece sayı 1200 kişi artmış olacak.


Yatırımcıyı yanıltana hapis

Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan ve bu suretle menfaat sağlayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.


Yaşlılara ücretsiz ulaşım için özel araçlara destek

Yaşları 65 ve üzerinde olan kişilerin kimlikleri veya verilecek özel kartlarla ücretsiz seyahat etmesini sağlayan düzenleme için işletmecilere destek verilecek. Belediyelerin verdiği yetkiyle çalışan özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarının işletmecilerine her ay gelir desteği ödemesi yapılacak. Destek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten sağlanacak ve belediyeler tarafından ödenecek.?


HESAP AÇILACAK


Evlenene 5 bin lira

Bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabı açan, en az 3 yıl boyunca sistemde kalan ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapanlara, evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları halinde devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı, ödemesi yapılan hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. . Çeyiz katkısı için, Aile ve Sosyal?Politikalar?Bakanlığı bütçesine ödenek konulacak. Yanlış bilgi sebebiyle haksız yapılan ödemeler, gecikme zammıyla geri alınacak. BİRİKİM ŞART


Ev alana %20 katkı geldi


Bankada Türk Lirası cinsinden konut hesabı açanlara, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları halinde ilk ve tek konut satın alımlarında devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı ödemesi, hesapta biriken toplam tutarın yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayı geçemeyecek. Hak sahiplerinin tespitinden ve aktarılacak devlet katkısının doğru ve tam hesaplanmasından hesabın bulunduğu banka sorumlu olacak. Haksız yere yapılan ödemeler, ödendiği tarihten başlamak üzere faiziyle bir ay içinde ödenecek. Bu sürede ödeme yapılmaması halinde alacak bankadan tahsil edilecek.


3. ÇOCUĞA 600 TL


Ödemeler anneye

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 lira doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Annenin çalıştığı iş yerinden dolayı aldığı bir analık yardımı varsa ve bu yardım devlet katkısından düşükse, bu tutara tamamlanacak. Doğum yardımı hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek, haczedilemeyecek.


Türkiye


Geri Dön