16 / 06 / 2024

Trend GYO ilk 9 ayda ne kadar kira geliri elde etti?

Trend GYO ilk 9 ayda ne kadar kira geliri elde etti?

Trend GYO tarafından yayınlanan finansal rapora göre; şirket 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 52 bin 099 TL kira geliri elde etti. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 dönemine ait finansal tablo, faliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Trend GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 40 milyon 552 bin 99 TL hasılat elde etti. 

Trend GYO ilk 9 ayda ne kadar kira geliri elde etti?

Şirketin gayrimenkulleri, gayrimenkule dayalı projeleri ve gayrimenkule dayalı haklarının toplam değeri 41 milyon 760 bin 158 TL oldu.

Trend GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 52 bin 099 TL kira geliri elde etti. 

Trend GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 01.01.2021 - 30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında hazırlanan finansal rapor ve faaliyet raporuna ilişkin olarak;

a) 01.01.2021–30.09.2021 dönemine ait  konsolide olmayan Finansal tablo ve Faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, faaliyetlerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz,

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın


Geri Dön