19 / 04 / 2024

TSKB Gayrimenkul olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

TSKB Gayrimenkul olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu 'nda yapılan yazılı açıklamaya göre TSKB Gayrimenkul Yatırım olağan genel kurul toplantı sonucunu yayınladı...TSKB Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.


Alınan Kararlar


Şirketimiz 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde saat 11:00'da yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 

2- Şirketin 2013 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.

3- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaylanmıştır. 

4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir.

5- Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir. 

6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Ufuk Bala Yücel, Sn. Mustafa Göktaş, Sn. Özlem Bağdatlı, Sn. Nurlan Erol ve Sn. Fuat Sönmez; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. İbrahim Ümit Seğmen ve Sn. Ali Rıza Keskinalemdar bundan sonra yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.150 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

8- 2014 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.

9- Şirketimizce 2013 yılında yapılan bağış bilgiye sunulmuş ve 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

10- Şirket'in yenilenen Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

11- Şirket'in yenilenen Bilgilendirme Politikası bilgiye sunulmuştur.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi veGeri Dön