05 / 03 / 2024

Tulip Turkuaz'a el konulmasıyla ilgili tüm ayrıntılar açıklandı!

Tulip Turkuaz'a el konulmasıyla ilgili tüm ayrıntılar açıklandı!

Tulip Gayrimenkul, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, projelerine el konulmasıyla ilgili tüm ayrıntıları anlattı...Tulip Gayrimenkul'un basın toplantısında şu ifadelere yer verildi;

Konuyla ilgili 31 Mayıs 2010 Pazartesi basın toplantısı düzenleyen Tulip Gayrimenkul'ün Yönetim Kurulu Başkanı Meyer Benitah şu açıklamaları yaptı; “Emlak Konut A.Ş. sonuçta bir devlat kuruluşudur. Bürokraside çalışan kişilerin yaptığı hatalar kuruma mağledilemez. Dolayısıyla bizim Emlak Konut'a küsmemiz mümkün değildir, Türkiye'deki yatırımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Ortaklarımız Murat Mertoğlu ve Burak Erten ile yaptığımız iş birliğinden dolayı mutluyuz. Yaşadığımız bu olumsuzluk bizdeki Türkiye'nin olumlu imajını değiştirmeye yetmez.” 

Toplantıda söz alan Tulip Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mertoğlu ise Emlak Konut A.Ş. ile yaptıkları sözleşmenin tek taraflı feshinin mümkün olmadığını belirterek, inşaat çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. Mertoğlu “Bu süreçte projeye inanarak TulipTurkuaz'dan daire satın alan müşterilerimizden büyük destek gördük. Çok sayıda destek mesajları aldık. Hatta bu süreçde de ev almak isteyenler var, biz de bu vesileyle satışlarımıza opsiyonlu olarak devam ediyoruz” dedi. 

Ayrıntılar; 

24 Mayıs 2010 tarihinde Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın imzası ile tek taraflı olarak haksız bir kararla yaklaşık 17 milyon dolarlık teminat mektubu nakte çevrilerek, Ispartakule'de gerçekleştirdiği TulipTurkuaz projesinin kontratı feshetmeye çalışılıyor. 

Girişimleri ile ilgili kanunsuzlukları; kendilerine 25 Mayıs 2010 tarihli mektubumuz, 27 Mayıs 2010 tarihli ihtarımız ve en son da bugün Hollanda devletinin resmi mektubuyla bildirilmesine, kontrata uygun olarak araziyi satın alarak Emlak Konut A.Ş.'yi projeden çıkarma teklifimize, bizzat sayın Emlak Konut A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı düzeyinde yaptığımız tüm iyi niyetli uzlaşmacı girişimlere rağmen, Emlak Konut A.Ş.'nin bugün 28 mayıs 2010 günü web sayfasında  yaptığı duyuru ne hukuka, ne ticari temayüllere, ne de vicdana uygundur.

Tulip Gayrimenkul, Emlak Konut A.Ş. ve  TOKİ  ile iş yapan tek yabancı sermayeli şirket olmasına rağmen, bu keyfi ve haksız kararı almaktan çekinmeyen Erdoğan Bayraktar ve ekibi, Türkiye'nin yabancı sermaye yatırımlarına da büyük bir darbe vurduklarının farkında değildir. 

Tulip Gayrımenkul, TulipTurkuaz, TulipTowers ve Tulip360 projeleri ile kısa sürede Türkiye Gayrımenkul Piyasasında çok önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Güçlü kurumsal ve sermaye yapısı ile Türkiye gayrimenkul piyasasına getirdiği ciddi ve tüketici yararına tavrı, prensipli duruşu, kuvvetli rekabet gücü ve fiyat-kalite ilişkisini sağlayan konut üretimi ile dikkat çekiyor. Tulip şirketleri bilançolarında 34 750 000 TL'lik ödenmiş sermaye ve sıfır banka borcu bulunuyor. Bu güçlü sermaye yapısına rağmen, Emlak Konut A.Ş. ve TOKİ'nin bu haksız uygulamalarını anlamak mümkün değildir. 

Tulip Gayrımenkul'ün pilot ortak olarak tüm finansmanı ve yönetimi ile sürdürdüğü ilk projesi olan resmi ismiyle Emlak Konut A.Ş. ile Ispartakule 3 arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı projesi;

Son dört ayda yaptığı  400 adetlik konut satışı ile toplam 1150 adetten 505 konut satışı
Toplam 106 milyon TL'nin üzerinde satış sözleşmesi
Neredeyse tüm satışlarını belirsiz yöntemler yerine banka kredileri ile gerçekleştirmesi
Satışlardan Emlak Konut A.Ş.'ye intikal eden ve tarafımızca ödenen toplam 40 milyon TL'nin üzerinde arsa payı
Bölgede durum malumken, kaba inşaat aşamasında 2500 TL/m2 ye konut satabilecek kadar iyi proje ve pazarlama yeteneği
Bu fiyattan %35 pay olarak satılan m2 başına Emlak Konut A.Ş.'ye düşük gelir grubu inşaat finansmanında kullanılmak üzere ödenen 875 TL'lık arsa payı (Bilindiği üzere bazı markalı konut projelerinde bu fiyata daire satılmaktadır) ile kontratta devlet menfaatinin de gözetildiği kesin bir ticari başarı sağlamıştır. 

Tulip Gayrimenkul tarafında gerek Emlak Konut A.Ş.'ye ödenen arsa avansları, satışlar ve satışlardan gelen yüksek katkı payı ve firmamızın 16,6 milyon liralık teminat mektubu da dikkate alındığında şu anda Emlak Konut A.Ş. tarafından kanunsuz olarak müsadere edilen para TulipTurkuaz'ın bugüne kadar projeye yaptığı toplam 70 milyon TL'lik yatırımla birlikte ek bir yatırıma gerek duymaksızın TulipTurkuaz'ın tüm maliyetini karşılayacak miktardadır.

Müşterilerimize önemle duyurmak isteriz ki, şu ana kadar gerçekleşen 106 milyon tl lik satış hacminin 45 milyonu Emlak Konur A.Ş. hesaplarına intikal etmiş olup, projeye tarafımızca iç ve dış denetime tabii olarak yapılan 75 milyonluk yatırım ve öz sermaye katkısına karşılık şu ana kadar tarafımıza Emlak Konur A.Ş. tarafından bu hesaptan 23,5 milyon TL ödenmiştir. Yatırımın ve bu paranın gerisi ve bu dakikadan sonra Emlak Konur A.Ş.'ye intikal edecek paralar şu anda Emlak Konut A.Ş'nin kanunsuz müsaderesi altındadır.

Diğer bir Toki iştiraki olan emlak proje ve pazarlamanın pilot ortak olduğu Ispartakule 1–2 projesinde ortaya çıkan sonuç, teslim sonrası fiyat düşüşleri ve bizzat Erdoğan bayraktar tarafından Nisan 2009 da açıklanan Ispartakule 1–2 projesinin nasıl battığı demeci dikkate alındığında TulıpTurkuaz ve TulıpTowers projesinin Emlak Konur A.Ş. tarafından devamı halinde sonuçlarının ayrıca bir izaha gereği yoktur. Ayrıca eser hakları da tarafımıza ait olduğunda zaten projenin bu konsept ve dizaynla değil yeni bir konseptle devamı da ayrı bir kanuni zorunluluktur.

Hal böyle iken 24 Mayıs 2010 tarihinde Emlak Konur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın insiyatifi ile Emlak Konur A.Ş. ve TOKİ ile tek iş yapan yabancı sermayeli kuruluş olmamıza ve yabancı sermaye ile ilgili devlet menfaatlerini bile hiçe sayan tek taraflı bir kararla Ispartakule 3 kontratının feshini ve TULIP Gayrımenkul'ün teminat mektubunun tahsilini tebliğ etmiştir.

Bu tebliğlerin yapılış  şekli ve bu kararın dayandırıldığı 18 Mayıs 2010 tarihli Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu kararının kanunsuzluğu ve dolayısıyla hükümsüzlüğü ve 25 Mayıs Sabahı bu durumu Emlak Konur A.Ş.'ye ihtaren bildiren yazımızdan sonra zoraki olarak hukuka uygun hale getirilmesi bile yakında halka açılma hevesinde olan bir kurumdaki yönetim kalitesi ve anlayışın ibret verici bir örneğidir.

Bu kararın ana hedefi;

Tulip Gayrimenkul'ün önünün kesilmesi
Tulip Gayrimenkul'ün tabiiyete karşı duruşunun cezalandırılması
Türkiye Gayrimenkul sektöründeki çarpıklık ve düzensizlikten fayda uman tarafların baskısı
Ispartakule 3 projesinde tarafımızca yapılan ödemeler, teminat mektubunun tazmini ve kapanan satışların toplamıyla neredeyse hiçbir yatırıma gerek duyulmaksızın projenin tamamlanabileceğinin görülmesinin yarattığı heyecan
Tulip Gayrimenkul'ün projeye yaptığı toplam 75 milyon TL yatırım ve kendi kabiliyeti ile yarattığı 200 milyon TL'nin üzerindeki proje karının gaspıdır. 

Bu karar, 2006'dan beri bu proje kapsamında tarafımıza Emlak Konur A.Ş.'nin yetkilerini kullanarak kardeş kuruluşu Emlak Konut Pazarlama ile diğer geliştiriciler lehine yarattığı ve Hollanda devleti resmi mektubuyla Emlak Konur A.Ş. Temmuz 2009 uyardığı haksız rekabet uygulamalarının en ağırı ve sonuncusudur.

Yüzde 100 haklı  olduğumuz konu hakkında girişimlerimiz ve mücadelemiz devam etmekte olup, içeriği ve vahameti nedeniyle beklemediğimiz bu davranışa gereken cevap tarafımızca uygun görülen bir zaman ve zeminde Tulip Gayrimenkul Yönetim Kurulu tarafından delillendirilerek kamuoyuna sunulacaktır. Ve bu mücadele tarafımızın haklılığının tescili ile sonuçlanacaktır.

İstemeden ve haksız da olsa böyle bir durumun içinde yer almaktan dolayı çok sonsuz üzüntümüzü ve akıl yoluyla konunun çözüm imkanının sağlanması halinde kanunen hala yürürlükte olan kontratımızın ve TulipTurkuaz ve TulipTowers projesini devlet ve müşteriler dahil hiçbir tarafı zarar uğratmadan tamamı ile gerçekleştirmeye muktedir ve yetkili olduğumuzu, Emlak Konut GYO A.Ş'nin, Toki iştiraki olması sebebiyle TC Başbakanlığına, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TARAFLARIN VE SÖZLEŞMENİN HUKUKİ DURUMU
Emlak Konut A.Ş, yakında halka açılması düşünülen ve istisnasız olarak Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar kanuna tabii bir özel şirkettir.
TULIP Gayrımenkul A.Ş, 7 yıldır süren çabalarıyla Emlak Konut A.Ş ile iş yapan tek yabancı sermayeli şirkettir
Tarafların arasındaki sözleşme, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi ve tapu devir taahhüdü içeren bir satış vaadi sözleşmesidir. Bu ticari sözleşme çerçevesinde Emlak Konut A.Ş'ye ait olan arsa dışında, projenin inşaası için tüm yatırım ve faaliyetler TULIP tarafından gerçekleştirilmektedir
Satış sözleşmesi ve kontratımıza göre alıcılara karşı her türlü sorumluluk ve keyfiyet yükleniciye ait. Dolayısıyla Emlak Konut A.Ş'nin satıcı sıfatıyla hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı gibi alıcılarla muhatap da değildir (EK 1.d.1)
Sözleşme halk arasında bilinen adıyla kat karşılığı anlaşması olup, Emlak Konut A.Ş sadece TULIP'ten arsası karşılığı bir pay alacak olan Arsa sahibi konumundadır
Gerek ulaşılan satış seviyesi, gerek bugün itibarıyla Ispartakule'de diğer Emlak Konut A.Ş projelerinde satış fiyatı 1500-1800 TL/M2 iken 2400-2600 tl/m2 lık satış fiyatı ve bu fiyattan her satılan m2 başına fiyatın  %35'i olarak Emlak Konut  A.Ş.'ye ödenen 850-875 TL arasındaki yüksek arsa payı (bölgede bazı marka projelerde bu fiyata ev satıldığı da düşünülürse), sağlanan genel müşteri memnuniyeti, proje satışlarının neredeyse tamamının banka kredileri yoluyla yapılması, projeye ve müşteriye sağlanan ek Akbank ve Denizbank teslim güvencesi ile proje kesin olarak başarılıdır 

İkisi de özel şirket statüsünde olan Emlak Konut A.Ş ile TULIP Turkuaz' ın pilot ortağı olduğu adi ortaklık arasındaki sözleşme satış vaadi içeren kat karşılığı sözleşme olup, kontrat artık yürürlüğe girdiği ve TULIP' in Emlak Konut A.Ş'nin arsa satış vaadine dayalı olarak alıcılara konut sattığı dikkate alındığı zaman tüm ticari projelerde geçerli olduğu üzere bir tarafın iflas etmesi ve benzeri gibi özel haller dışında tek taraflı fesihi mümkün olmayan bir sözleşmedir.

Arsanın temini dışında projede Emlak Konut A.Ş'nin satın alanlar dahil herhangi bir sorumluluğu ve hatta muhattabiyeti bulunmamaktadır, dolayısıyla tüm yatırım, çalışma ve projeyi başarıya ulaştırma sorumluluğu TULIP'e aittir

EMLAK KONUT A.Ş'NİN KANUNSUZ VE HAKSIZ KONTRAT FESİH ÇABALARI
24 Mayıs 2010 Pazartesi günü önce 16:50'de bankaya elden tebliğ edilen Emlak Konut A.Ş Teminat mektubu tazmin talebi ( EK 2.a.1) mevcuttur
Fesih konusunda noterden tebliğ edilmesi usulü dikkate alındığında resmi olarak geçersiz olan mesai saatinin bitiminden sonra 18:20'de faksla tarafımıza iletilen bildirim (EK 2.a.2)
Kanunen sözleşme fesih tebliği dahi yapılmadan cezai şart maiyetindeki Teminat Mektubunun paraya çevrilmesi eylemi 25 Mayıs 2010'da gerçekleştirilmiştir
Emlak Konut A.Ş'den 27 Mayıs 2010 tarihinde tarafımıza noter kanalıyla tek taraflı fesih ihbarı yapılmıştır (EK 2.a.3)
Emlak Konut A.Ş'nin tek yanlı haksız fesih kararının dayanağı olan 18 Mayıs 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı bu tarihten sonra, 1. gönderilen reklam ceza mektubu ( Ek 2.b.1) 2. 24 Mayıs 2010 tarihli emlak vergisi ödeme talebi (Ek 2.b.2) 3. Ayrıca bu tarihten sonra tutanakla tarafımıza teslim edilen satış sözleşmeleri (Ek 2.b.3) 4. 21 Mayıs 2010 tarihinde teslim edilen Elektrik projeleri (ek2.b.4) 5. 27 Mayıs 2010 tarihinde kadar sürdürülen satışlar (EK 2.b.5) 24 Mayıs 2010 tarihinde böyle bir Yönetim Kurulu kararı olmadığının açık delilidir. Kurul kararının olmaması nedeniyle kanunsuzluk ve dolayısıyla fesihin geçersiz olduğu 25 Mayıs 2010 tarihli yazımızla Emlak Konut A.Ş'ye bildirilmiştir. (Ek 2.b.6) 

Takiben 27 Mayıs 2010 tarihinde Emlak Konut A.Ş'nin tek taraflı kanunsuz fesih talebinin yok hükmünde olduğu, sözleşmenin geçerli olduğu hususunda ihtarımız da mevcuttur. (Ek 2.b.7)
Takiben 28 Mayıs 2010 Cuma sabahı Emlak Konut A.Ş internet sayfasında kararı yayınlayarak kanunsuzluğunu kamuoyuna da intikal ettirmiş ve bizi bugüne bu şekilde gelmeye mecbur bırakmıştır 

Emlak Konut A.Ş'nin 24 Mayıs 2010 tarihinden bu güne yürütmekte olduğu tek taraflı ve kanunsuz fesih girişimleri;

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı'nın varlığındaki ciddi ve gerekçeli tereddütler;
Kanunen sözleşme fesih tebliği dahi yapılmadan cezai şart maiyetindeki teminat mektubunun paraya çevrilmesi eyleminin 25 Mayıs 2010'da yapılmış olmasındaki vahim kanunsuzluk;
25 Mayıs ve 27 Mayıstaki ihtarımız dahil tüm uyarılarımıza rağmen yanlış davranışlardaki ısrar gibi hususlar fesih girişiminin kanunsuz, gerekçeye dayanmadan, hem yok hükmünde, hem de tüm ticari iyi niyet kurallarına karşı uygulandığını göstermektedir.

Tek taraflı kararla, mahkeme kararı olmadan Emlak Konut A.Ş ile aramızdaki sözleşmenin feshi mümkün olmadığından sözleşmemiz geçerli ve devam etmektedir.

Buna rağmen Emlak Konut A.Ş tarafından sürdürülen keyfi ve fütürsuz davranışlar projeye, projeden ev alanlara ve yabancı sermayenin düşürüldüğü durum ve arsa payının düşmesi gibi nedenlerle de devlet menfaatlerine zarar vermektedir.

KONTRATIN SÜRESİ
17.08.2006 tarihinde yapılan yer teslimi imar planının iptaline ilişkin Danıştay'ın 24 Mayıs 2007 tarihli Ispartakule imar planını iptaliyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına  (Ek 3.a.1) istinaden arsa tapularının ancak Haziran 2008'de yeniden temin edilebilmesi ( EK 3.b.1)
Ekonomik kriz nedeniyle bizim dışımızda diğer Emlak Konut A.Ş. kontratlarında verilen ekonomik krizle ilgili 250 günlük süre ( EK 3.b.2)
En son 21 Nisan 2010'da Emlak Konut A.Ş'ye ilettiğimiz süre uzatımı talebimiz (EK 3.b.1) halen cevaplanmamıştır
Yukarıdaki hususlara ek olarak Emlak Konut A.Ş tarafından onaylanan TULIP TOWERS inşaat sözleşmesinin bitiş süresi 630 gün ya da imza tarihinden itibaren 31 Aralık 2011'dir
Mart ayından itibaren konut satış sözleşmelerinde inşaat bitim süresi 30 ay dolayısıyla satışa sunulan TULIP TURKUAZ teslim tarihi Ekim 2012 olmaktadır 

Kontrat süresi; haklı süre uzatım taleplerimize dayalı olarak Aralık 2011'dir. Kontrat süresinin uzatıldığına dair birçok emare olmasına ve hatta süre uzatımının Emlak Konut A.Ş Yönetim Kurulu Kararı haline getirilmek üzere Sn.Erdoğan Bayraktar'ın imzasının beklendiği konusunda 17 Mayıs 2010 tarihinde aldığımız duyumlar mevcuttur. Bu durum kontratın süresi ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını gösterir.

EMLAK KONUT A.Ş'NİN YABANCI SERMAYEYE SAĞLADIĞI SINIRSIZ DESTEK
24 Mayıs 2007'de imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının alındığı davaya taraf olan Emlak Konut A.Ş tarafından bilinmesine ve bu durumda ortada inşaat yapılacak bir arsa bulunmamasına rağmen bu durum tarafımıza bildirilmek yerine fesih tehdidiyle tarafımızdan gecikme faizi ile birlikte 15.600. 000 TL'lik arsa payı ilk ödemesi tahsil edilmiş (EK 5.b.1), daha sonra Kasım 2008'de de ödemenin teminat mektubundan tahsil edileceği tehdidiyle istenmişse de (EK 5.b.2) yürütmeyi durdurma kararının 13 ağustos 2007 tarihinde Avcılar Belediyesi'ne tebliğ edilmesiyle öğrendiğimizden, yaptığımız itirazlar (EK 5.b.3) sonucu sözleşmede belirtilen satış olmasa da yapılacak arsa ödemeleri geçici kabul sonuna ertelenmiştir. Bu tavır bilgi saklanarak yabancı yatırımcıdan haksız ve cebren tahsilat yapmaktır
İmar planı yapılırken, imar planı müelliflerinin kontrat altındaki arazilerin planda korunması nedeniyle TOKİ'den sorularına istinaden bölgedeki diğer Emlak Konut A.Ş hasılat paylaşımı projelerinden Bizimevler 1, Ispartakule 1-2 projeleriyle ilgili parsel bilgileri verilirken, tarafımıza ait Ispartakule 3'le ilgili bilgiler TOKİ tarafından müelliflere iletilmemiştir. Böyle olunca tarafımıza ait tüm parsellerde yeni imar planıyla içinden yol geçirilmesi, sınırlarının değiştirilmesi dahil birçok değişiklik olmuş, gene bu durum Emlak Konut A.Ş. tarafından bilgilendirilmediğimiz için İBB imar komisyonundan çıkan imar planından öğrenilmiştir. Bu durum 24 Ekim 2007 tarihli mektubumuzla (EK 5.d.1) bildirilmesine rağmen Emlak Konut A.Ş bu konuyla ilgili herhangi bir düzeltme girişimde dahi bulunmamış  ve mevcut ruhsatımız dahil projelerimizi bir kere daha yapılmasına yol açarak projenin yeni zaman ve para kayıplarına uğramasına sebep olmuştur
Ekonomik kriz nedeniyle tüm projelere Emlak Konut A.Ş Yönetim Kurulu kararıyla verilen 250 günlük süre uzatımında  (EK 3.b.3) TULIP'e tüm taleplerine rağmen 2 yıldır hala verilmemiştir
Yukarıdaki bir kaç olay ve yazıya dökülmeyen onlarca olay Emlak Konut A.Ş tarafından TULIP'e karşı diğer geliştirciler lehine haksız rekabet koşullarının oluşturulduğunun açık delilidir. Bu durum Temmuz 2009 yılında Hollanda devletince Emlak Konut A.Ş'ye bir uyarı mektubuyla bildirilmiştir ve durumun acilen düzeltilmesi istenmiştir. Bugüne kadar Emlak Konut A.Ş bu mektuba cevap dahi vermiş değildir. Bu husus Tulip'ce Avrupa OECD mahkemesinde açılacak davanın ana konusunu oluşturacaktır 

Yukarıda en çarpıcıları ve ekde daha fazlası verilen TULIP aleyhine ayırımcı uygulamalar Emlak Konut A.Ş. tarafından haksız rekabet ortamı yaratıldığını göstermektedir. Bu durum Hollanda Hükümetinin dahi dikkatini çekmiş ve Temmuz 2009 tarihinde Emlak Konut A.Ş uyarılmıştır. Bu konular tarafımızca Avrupa OECD mahkemesinde açılacak davanın temelini oluşturacaktır.

PROJENİN TİCARİ  DURUMU
Mayıs 2009'da başlatılan satış kampayamızla Tulip Turkuaz projesinden bugüne kadar 504 adet son 3 ayda da 388 adet olmak üzere toplam olarak 104 milyon TL'lik satış yapılmıştır
Bu satışlardan bugüne kadar Emlak Konut A.Ş'ye 44 milyon TL para girişi olmuştur, şu anda fesih girişimleri nedeniyle bankalarda bloke bekleyen 13.300.000 TL'lik satış daha hazırdır
28 Mayıs 2010 Cuma, 29 Mayıs 2010 Cumartesi ve 30 Mayıs 2010 Pazar günleri itibarıyla 11 adet opsiyon alınmıştır. Müşterilerimizden birçok destek mesajları da gelmektedir
Emlak Konut A.Ş tarafından haksız olarak tahsil edilen ve tüm haklı taleplerimize rağmen iadesinden imtina edilen 15.6 milyon TL bugün nemalarıyla birlikte 23 milyon TL'ye ulaşan miktar emanet hesabındadır
Haksız şekilde müsadere edilen teminat mektubundan 16.632.000 TL
Tarafımızca projeye yatırılan 35 milyonTL'ye
Şu anda kredi işlemleri, evrak toplama vs. devam eden 39.800.000 TL'lik satış dikkate alınmasa bile, projeye yaptığımız yatırımla birlikte müsadere edilmiş kaynaklar dahil projenin 100.543.000 TL kaynağı bulunmaktadır bu da TULIPTURKUAZ projesinin inşaat maliyetini herhangi bir yatırıma gerek duymadan karşılmaktadır 
 
Emlak Konut A.Ş tarafından yaratılan haksız rekabet ortamının proje ve firma üzerindeki olumsuz etkilerine rağmenTULIP'in gücü, yetenekleri, tecrübesi ve yatırım kapasitesi bugün projeyi satış, kalite, fiyat, müşteri memnuniyeti, Emlak Konut A.Ş ye sağladığı yüksek arsa payı yönüyle ciddi bir ticari başarıya ulaştırmıştır.

Bugünkü finansal durumu ile proje ek bir yatırıma gerek duymadan TULIPTURKUAZ'ı tamamlamak mümkündür. Bu ticari başarının varlığı da tek taraflı fesihin hem anlamsız hem vahim hem de kasti olduğunun bir göstergesidir. 

Tulip Gayrimenkul basın bülteni için tıklayın...

Tulip Gayrimenkul basın toplantısı ek rapor için tıklayın...

Tulip Gayrimenkul basın toplantısı sunumu için tıklayın...

Meyer Benitah'ın konuşması için tıklayın...

İlgili haberler

Emlak Konut GYO, Tulip Turkuaz'ın satışlarına el koydu!

Tulip Turkuaz'ın feshine dair 31 Mayıs'ta toplantı yapılacak!

Tulip Gayrimenkul'den ilk açıklama geldi!

Emlak Konut: Tulip Turkuaz'da satış yapılmayacak!

Emlak Konut Tulip Turkuaz'ın sözleşmesini feshetti!

--

Tulip Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Meyer Benitah, Emlak Konut'un Tulip Turkuaz projesini durdurmasıyla ilgili olarak, bürokraside çalışan kişilerin yaptığı hataların kuruma maledilemeyeceğini belirterek, "Dolayıyla Türkiye'deki yatırımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Meyer Benitah, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ispartakule'deki Tulip Turkuaz projesinin Emlak Konut A.Ş'nin haksız ve tek yanlı uygulamaları ile durdurulduğunu, Hollandalı Van Herk Group ortaklığındaki Tulip Gayrimenkul'ün haksızlığa uğradığını belirtti.

Benitah şunları kaydetti:
"Emlak Konut A.Ş. sonuçta bir devlet kuruluşudur. Bürokraside çalışan kişilerin yaptığı hatalar kuruma maledilemez. Bizim Emlak Konuta küsmemiz mümkün değildir, dolayıyla Türkiye'deki yatırımlarımıza bundan sonra da devam edeceğiz.

Ortaklarımız Murat Mertoğlu ve Burak Erten ile yaptığımız işbirliğinden dolayı mutluyuz. Yaşadığımız bu olumsuzluk bizdeki Türkiye'nin olumlu imajını değiştirmeye yetmez."

-"SATIŞLARIMIZA OPSİYONLU OLARAK DEVAM EDİYORUZ"-
Tulip Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Mertoğlu da sözleşmenin tek taraflı feshinin mümkün olmadığını belirterek, inşaat çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Mertoğlu "Bu süreçte projeye inanarak Tulip Turkuaz'dan daire satın alan müşterilerimizden de büyük destek gördük. Çok sayıda destek mesajları aldık.

Hatta bu süreçte de ev almak isteyenler var, biz de bu vesileyle satışlarımıza opsiyonlu olarak devam ediyoruz" dedi.
AA


Geri Dön