27 / 02 / 2024

Türkiye Şeker'in Afyon'daki imar planı değişikliğine itiraz reddedildi!

Türkiye Şeker'in Afyon'daki imar planı değişikliğine itiraz reddedildi!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 'nin Afyonkarahisar'daki imar planı değişikliğine yapılan itirazı reddetti. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.
TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih          : 22/02/2016

Karar No   : 2016/26

Konu          :  Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mah. (326 ada 191 nolu parsel)

                       İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/01/2016 tarihli ve 363 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ece Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5.429,76 m2 yüzölçümlü 326 ada, 191 no’lu parsele “Konut Alanı” (A işaretli alanda yapılaşma koşulları; Emsal:1.50 Hmax: 6 kat, B işaretli alanda yapılaşma koşulları ise, Ayrık Nizam 6 kat), “Genel Otopark”, “Yol” ve “20 metrelik yoldan çekme mesafesi 5 metre” kullanım kararı getirilmesine  yönelik Kurulumuzun 03/11/2015 tarihli ve 2015/77 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazın reddedilmesine,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Sandıklı Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 


Geri Dön