25 / 06 / 2024

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 26 Aralık 2013 tarihinde 28863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik esasları...YÖNETMELİK


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK, HABERLEŞME, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ŞÛRASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ulaştırma, denizcilik, haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri sistem ve hizmetlerinin Ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesine katkı sağlamak üzere uluslararası katılımla düzenlenecek olan Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrasının oluşumu, çalışma usul ve esasları ile bunlara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“a) Kurul tarafından tespit edilen Şûra gündemini ve çalışma takvimini Bakanın onayına sunmak.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Şuranın yapılma zamanı ve logosu


MADDE 14 – (1) Şûra, Bakanın uygun gördüğü tarihler arasında en erken yedi yılda bir yapılır.


(2) Şûranın logosu, Bakanlık logosudur.”


MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
Geri Dön