16 / 04 / 2024

Ulus'ta büyük değişim kapıda

Ulus'ta büyük değişim kapıda

Ankara Ulus'ta yapılacak tarihi kent ve kentsel dönüşüm ve gelişme projesine tepkiler büyüyor. Projeye kim? Neden tepki gösterdi?TMMOB Şehir Plancıları Odası  Ankara  Şube Sekreteri Çiğdem Ünal, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından

planlanan ''Ulus Tarihi Kent ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi''nin, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkım operasyonuna yol açacağını savundu.

Ünal, şube binasında düzenlendiği basın toplantısında, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Ulus Tarihi Kent ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'ni eleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; uzmanların, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin projeyle ilgili görüş ve önerilerini göz ardı ettiğini öne süren Ünal, projenin uygulanması halinde ''Ankara'nın özenle korunması gereken değerlerinin, Cumhuriyet tarihinin miraslarının yok edileceğini'' iddia etti.Ünal, belediyenin 5366 sayılı Kanun'a dayanarak, Ulus'un da içinde bulunduğu SİT alanlarını ''Ankara Tarihi

Kent Merkezi Yenileme Alanı'' ilan ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

''Ancak 5366 Sayılı Kanun'a dayanılarak ve ihale yasası dışına çıkılarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları ihale edilmiştir. Oysa koruma amaçlı imar planlarının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca ve ihale yasasına göre ihale edilmesi gerekmektedir. Usulsüz bir ihale süreciyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, açıkça ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı davranmıştır.

Usulsüz bir ihaleyle elde edilen ve koruma amaçlı olduğu yalnızca adında geçen planların, yapım süreci de koruma mevzuatına aykırıdır. 5366 sayılı yasaya göre kurulan ve yetkisi yenileme projelerini onaylamaktan ibaret olan Koruma Bölge Kurulu tarafından yetki sınırları aşılarak uygun görülen planlar, Belediye Meclisi tarafından da onaylanarak askıya çıkarılmıştır.

Planlar incelendiğinde, bu planların koruma amacı gütmediği, büyük çaplı bir yenileme projeleri bütününe indirgenmiş olduğu, önceki planlara ve mevcut dokuya karşı yaklaşımında hatalar bulunduğu anlaşılmaktadır.''

Ünal, oda olarak planın ihale sürecinin, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurduklarını, planla ilgili olarak ayrıca bir dava açacaklarını bildirdi.

Çiğdem Ünal, projenin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte Ulus'taki Cumhuriyet dönemini temsil eden Anafartalar Çarşısı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü binası, Ulus Şehir Çarşısı, Modern Çarşı, Ankara Hali, Türk Telekom (eski PTT) binaları, Gümrük Müsteşarlığı ve 100. Yıl Çarşısı'nın yıkılacağını öne sürerek, ''Proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkım operasyonuna yol açacaktır'' dedi.Ünal,

''Ekonomik ömürlerini doldurmamalarına karşın yıkılması planlanan bu yapıların yerine ise bölgenin genel dokusuyla uyuşmayan, trafik yükünü artıran, ulaşım olanaklarını aşırı zorlayan, kaça mal olacağı belli olmayan büyük rant tesisleri ve ticaret komplekslerinin önerildiğini'' savundu.

 


Geri Dön