18 / 06 / 2024

Ümraniye İnkılap Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Ümraniye İnkılap Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Ümraniye İlçesi İnkılap (Yamanevler) Mahallesi 46 Pafta, 874 Ada 90, 148, 149 Parseller İle Sicilinden Parka Terkin İki Alana (Park1 ve Park2) İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 18.03.2021 tarihli ve 558305 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yamanevler (Eski İnkılap) Mahallesi sınırları içerisinde 874 Ada 90-148-149 parseller ile sicilinden parka terkin iki alana (Park1 ve Park2) ilişkin olarak, Ticaret+Konut Alanı (E:1,65 Yençok:9 Kat), Ticaret Alanı (Kitle nizam Yençok:9 kat), Millet Bahçesi, Park ve Yol kullanım kararlarının getirilmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümleri uyarınca NİP-34157343 ve UİP-34340660 plan işlem numarası ile 18.03.2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 19.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın


Geri Dön