20 / 07 / 2024

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı!

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı!

Ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanması, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esasların belirlenmesini amaçlayan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanunu yayımlandı.
Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun yayımlandı. Kanuna göre teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak.

Cumhurbaşkanı, bu konuyla ilgili düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye ve istisnalar tanımaya yetkili olacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasa, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyor.

NTV'nin aktardığı habere göre, teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilecek.

İmalatçı zararı gidermekle yükümlü

Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulacaklar.

Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak

Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Türk borçlar kanunu hükümleri uygulanacak. Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olarak belirlendi.

Yetkili kamu kuruluşu, ürünlerin teknik düzenlemelere veya yasada belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapacak. Ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alacak veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlayacak.

1 yıl sonra yürürlüğe girecek

Yasayla ayrıca, teknik düzenlemeler veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezalarına ilişkin hükümler de yer alıyor.

Yasaya eklenen geçici maddeyle ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun yürürlükten kaldırıldı. Yasa, bugün itibarıyla bir yıl sonra yürürlüğe girecek.


Sorumluluk Reddi Beyanı: Emlakkulisi.com.tr’de yer alan haberler ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Emlakkulisi.com.tr herhangi bir emtia veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez. Emlakkulisi.com.tr bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Emlakkulisi.com.tr'de yer alan haber ve makalelerin editörleri yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz. Okuyucular, haberlerdeki emtia, şirket, varlık veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır.
Geri Dön