03 / 03 / 2024

Üsküdar Belediyesi'nin 2020 yılında düzenlediği ihaleler mecliste!

Üsküdar Belediyesi'nin 2020 yılında düzenlediği ihaleler mecliste!

Üsküdar Belediyesi tarafından 2020 yılında düzenlenen ihaleler meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanal konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi tarafından 2020 yılında düzenlenen ihalelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal, sorusunun Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Tanal, ''Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve TBMM İç Tüzüğünün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim'' diye konuştu.

Tanal, açıklamalarına şu şekilde devam etti: ''Üsküdar Belediyesi'nce 2020 yılı içerisinde düzenlenen ihalelere ilişkin aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gerekmektedir.''

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın soruları:
1- Üsküdar Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen ihale sayısı kaçtır? Söz konusu ihalelerden kaçı “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilmiştir? 2020'de “Pazarlık usulü” ile düzenlenen ihalelerin sözleşme bedeli toplam kaç TL'dir? 

2- Üsküdar Belediyesi'nin 2020 yılında pazarlık usulüyle düzenlediği ihalelerinden kaçı ilansız yapılmıştır? Bu ihalelerin ilansız yapılmasının gerekçesi, dayanağı nedir?

3- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Temel İlkeler” başlıklı 5'inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne yer verilmiştir. Üsküdar Belediyesi'nin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini zedeler nitelikte pazarlık usulüyle ihaleleri düzenlemesinin gerekçesi, dayanağı nedir?

4- Pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarını genel bir uygulama haline getirip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun amacına aykırı hareket eden Üsküdar Belediyesi'ne yönelik herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır? 


Geri Dön