03 / 03 / 2024

Üsküdar Belediyesi'nin borçları TBMM'de!

Üsküdar Belediyesi'nin borçları TBMM'de!

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'nin borçlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal sorularının Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlandırılmasını talep etti..Üsküdar Belediyesi nin borçları TBMM de!


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Belediyesi'nin borçlarına ilişkin soru önergesi hazırladı. Tanal sorularının Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.


Tanal "5393 sayılı Belediye Kanunu ile ülkemizde belediyelere tanınmasına karşılık gelir kaynaklarının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Belediyeler matrahı ve oranları merkezi yönetimce belirlenen yerel vergileri tahsil etmektedirler. 


Öte yandan belediyelere tahsilatı bırakılan vergilerin verimlilikleri de oldukça düşüktür. Üsküdar Belediyesi ile basında çıkan haberlerden sonra, belediye borçları hakkında yeniden hukuksuzluk içeren olaylar gündeme gelmiştir. " dedi.


Tanal'ın soruları


1. İstanbul ili Üsküdar Belediyesinin mâliyeye olan 2002 tarihinden önerge tarihine kadar yıllara göre belirtilmek kaydı ile borcu ne kadardır? Bu yıllar arasındaki borç artışı istatistikleri ne şekildedir? Bu yıllar arasındaki gelir durumları hangi oranlardadır?


2. Üsküdar Belediyesi mâliyeye olan borçlarını nakit şeklinde mi yoksa ayni ödeme şeklinde mi yaptı? 2002 tarihinden önerge tarihine kadar borçlar ne şekilde ödenmiştir?


3. Üsküdar Belediyesi'nin ayni ödeme ile kapanan borçlar için kaç adet taşınmaz satılmıştır? Mâliyeye borçlarına ilişkin Üsküdar Belediyesi'nin devrettiği bu taşınmazların üstünde cami ve okul var mıdır? Var ise kaç tanesi okul kaç tanesi camidir? Okul ve cami dışında devredilen taşınmaz mevcut mudur?


4. Mâliyeye satılan taşınmazlar tapuda ne şekilde kayıtlıdır? Satıştan sonraki taşınmazların tapu kayıt şekli ve bu taşınmazlardan vatandaşların yararlanma durumu ne şekilde değişecektir? Bu taşınmazların satışından sonra başka amaçlı kullanımları mümkün olacak mıdır?


5. Üsküdar Belediyesi'nin borçları karşılığı devrettiği taşınmazları maliye satışa mı çıkaracaktır? Satmayacak ise bu sanal bir tahsilat olup nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında bir fiil olmayacak mıdır?


6. Devredilen taşınmazların fiyat değerlendirmesi neye göre yapılmıştır? Taşınmazlar arsa üzerinden fiyat değerlendirilmesi ile mi devredilmiştir? Üzerlerindeki yapılar da devir konusu olmuş mudur ve bu yapılar fiyat değerlendirmesinde esas alınmış mıdır?


7. Üsküdar Belediyesi'nin Mâliyeye taşınmaz satışları için yapılan "Kamu tesislerinin arazileri zaten Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne aittir. Bahsi geçen camilerin arazileri bugüne kadar Üsküdar Belediyesi bünyesinde iken anlaşma sonrası olması gerektiği gibi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne belediyemizin Maliye'ye ait borcuna karşılık devredilmiştir. Fiili durum yasal hale geldi." Açıklamasının hukuki düzenlemelerde bir temeli var mıdır?


Geri Dön