23 / 02 / 2024

Utopya Turizm İnşaat 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Aralık'ta!

Utopya Turizm İnşaat 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Aralık'ta!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Aralık'ta şirket merkezinde yapılacak...

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalUtopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı çağrısı hakkında açıklama yaptı.

Utopya Turizm İnşaat Yönetim Kurulu gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Aralık 2018 Çarşamba Günü saat 11.00 'da 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Çankaya /  Ankara  adresinde bulunan şirketi merkezinde yapılmasına karar verildi.

Utopya Turizm İnşaat'ın KAP açıklaması:
A.Şirket Yönetim Kurulumuzun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Aralık 2018 Çarşamba Günü Saat 11.00 'da 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, İlkbahar Mah. Konrad Adenauer Cad. No: 79 /10 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde yapılmasına,

B.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Yurt geneli baskısı bulunan bir gazetede ilan edilmesine,

C.Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,


Oybirliği ile karar verilmiştir.


Geri Dön