13 / 06 / 2024

Vatandaş önce kira ödüyor karın tokluğu sonra geliyor

Vatandaş önce kira ödüyor karın tokluğu sonra geliyor

Türkiye genelinde hane halklarının yaptığı tüketim amaçlı harcamalar içinde en yüksek payı, yüzde 27.2 oranıyla konut ve kira harcamaları aldı. TÜİK, '2006 Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçlarını' açıkladı.2006 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırmasından elde edilen sonuçlara göre, Türkiye genelinde hanelerin tüketim amaçlı yaptığı harcamaların yüzde 24.8'i gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu. Böylece kira ve yiyecek içecek için yapılan harcamaların toplamı hane gelirlerinin yüzde 52'sine ulaştı. Türkiye genelinde yapılan harcamalar içinde eğitim hizmetleri harcamalarının payı da yüzde 2.1 olarak belirlendi.

ORTALAMA HARCAMA 1.225 YTL: Türkiye'de hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1225 YTL olarak tahmin edilirken, bu rakam kentsel yerlerde 1364 YTL, kırsal yerlerde ise ortalama 973 YTL olarak öngörüldü. 2006 yılında gıdaya ayrılan pay önemli ölçüde değişmezken, konut harcamalarına ayrılan pay arttı. Verilere göre, 2006 yılı sonuçları ile 2005 yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçları karşılaştırıldığında, 2005 yılında yüzde 24.9 olan gıda harcaması payı geçen yıl 24.8 olarak hesaplandı. Konut harcamalarının yüzde 25.9'dan yüzde 27.2'ye, ulaştırma harcamalarının yüzde 12.6'dan yüzde 13.1'e ve eğitim harcamalarının ise yüzde 1.9'dan yüzde 2.1'e yükseldiği gözlendi. Aynı dönemde, kültür ve eğlenceyle ilgili harcama payının ise yüzde 2.5'den yüzde 2.2'ye düştüğü görüldü.

DÜŞÜK GELİRLİLER GIDAYA: Düşük gelirli hanehalkları, yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya iki kat daha fazla pay ayırıyor. Gelire göre sıralı birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları toplam gıda harcamasının yüzde 13.5'ini yaparken, beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları yüzde 27.6'sını yaptı. Konuta yapılan harcamaların yüzde 9.5'i birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hane halklarına ait iken, yüzde 32.9'u beşinci yüzde 20'lik grupta yer aldı. Toplam eğitim hizmetleri harcamalarında ise birinci yüzde 20'lik grubun payı yüzde 2.1 iken beşinci yüzde 20'lik grubun payı yüzde 53,9 olarak saptandı. Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibariyle tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında ise birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalklarının gıda harcamasına ayırdıkları pay yüzde 36.5 iken, beşinci yüzde 20'lik gruptaki hanehalklarının gıda harcamalarına ayırdığı payın yüzde 18.6 olduğu gözlendi. Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise birinci yüzde 20'lik grup için yüzde 0.5 olurken, beşinci yüzde 20'lik grup için yüzde 3.1 olarak belirlendi.

(Hürriyet)


Geri Dön