17 / 06 / 2024

Veraset ilamı nereden çıkarılır?

Veraset ilamı nereden çıkarılır?

Mirasçı olduğunuzu kanıtlayan belge olan veraset ilamı nereden çıkarılır? Nasıl çıkarılır? Yanıtı ve detayları haberimizde...Veraset ilamı nereden çıkarılır?

Kişilerin yasal olarak mirasçı olup olmadığı, eğer mirasçı ise mirasta ne kadar hakkının olduğunu gösteren belge veraset ilamı olarak ifade ediliyor. Peki söz konusu "Veraset ilamı" nereden çıkarılır?


Resmi bir belge olan veraset ilamının alınabilmesi için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor. 


Buna göre, mirasçı olduğunu düşünen herkes, istediği zaman söz konusu belge için başvuruda bulunabiliyor. Peki gelelim "Veraset ilamı nereden çıkarılır?" sorumuzun yanıtına.


Veraset ilamı nereden çıkarılır?

Veraset ilamı belgesi, Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınıyor. Belgenin alınabilmesi için gereken belgeler ile veraset ilamı istemi içeren dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor.


Veraset ilamı almak için gerekli evraklar

* Ölüm belgesi,

* Nüfus Kayıt Örneği,

* Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.


Veraset ilamı dilekçesi örneği..

.... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. ...../......../20...


(Davacı)

(baba,anne,eş,kardeş)
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön