15 / 06 / 2024

Vergi yapılandırma başvurularında son 3 gün!

Vergi yapılandırma başvurularında son 3 gün!

6736 sayılı kanun ile sunulan yapılandırma fırsatı için son 3 gün kaldı. 25 Kasım'da sona erecek başvuru döneminde müracaatların ilgili vergi dairesine yapılması gerekiyor..6736 sayılı kanun ile sunulan yapılandırma fırsatı için son 3 gün kaldı. 25 Kasım'da sona erecek başvuru döneminde müracaatların ilgili vergi dairesine yapılması gerekiyor.


Kanun ile kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçlar yeniden yapılandırılabiliyor.


Yapılandırma başvurusu onaylanan vergi borçlarında ilgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanıyor. 30 Haziran 2016'ya kadar olan borçlar yapılandırılabiliyor. 


Vergi dairelerine; 


› 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 


› 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları, 


› Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil , öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi) için başvurulabiliyor. Vergi yapılandırma rehberi 2016!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön