24 / 06 / 2024

Yapı ruhsat müddeti ne kadar?

Yapı ruhsat müddeti ne kadar?

Yapı inşaatlarının yapılabilmesi için belediyeden yapı ruhsatı alınması gerekiyor. Peki ruhsat alındıktan sonra en son ne zamana kadar inşaata başlanması gerekiyor? Yapı ruhsat müddeti ne kadar? Yanıtı haberimizde...Yapı ruhsat müddeti ne kadar?

Bir inşaatın yapımına başlanılması için, bağlı olunan belediyeden yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Peki ruhsat alındıktan sonra ne kadarlık bir süre zarfı içinde inşaata başlanılması gerekiyor? Yapı ruhsat müddeti ne kadar, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


İmar Kanununa göre bir yapının inşaatına başlama süresi ruhsatın alındığı tarihten itibaren iki yıl oluyor. Ayrıca iki yıl içinde inşaatına başlanan ancak beş yıl içinde bitirilemeyen yapılar için ruhsatın tekrar alınması gerekiyor. Söz konusu ruhsat müddetine ilişkin hükümler İmar Kanunu madde 29 'da şu şekilde açıklanıyor;


Ruhsat müddeti 

MADDE 29- Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.


Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır.


Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön