01 / 03 / 2024

Yeni rant vergisi nasıl olacak?

Yeni rant vergisi nasıl olacak?

Kentsel rant vergisi, gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını amaçlıyor. Mevzuat düzenlemeleri devam eden yeni rant vergisi nasıl olacak? İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar...Yeni rant vergisi nasıl olacak?

Kentsel rant vergisi, gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını amaçlıyor. 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında da yer verilen kentsel rant vergisi ile gayrimenkul değerinin artması halinde, artışa konu değerin yüzde 40'nın kamuya ödenmesi gerekecek.


Örneğin mevcut imar hakkına göre en fazla 5 kat bina yapılabilecek bir arsa “imar değişikliği talebiyle” 7 kata çıkarılıyorsa 2 ekstra katın değerinin yüzde 40’ı kamuya ödenecek. 


Ancak mevcut imar planında 6 kat olmasına rağmen 5 katlı bir binanız varsa ve mevcut binanın yıkılıp 6 katlı bir bina yapılması durumunda imar değişikliği olmadığı için kamuya yüzde 40 pay verilmiyor.


Yeni rant vergisi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ise şu şekilde;


"Hazırlıkları son aşamaya gelen düzenlemeye göre kamu hizmet alanları bu yeni vergilendirmeden muaf olacak.  İmar değişikliği talebiyle imar değiştiğinde, imar hakkında ve değerinde artış olan parsellerin artan değerinin veya hakkının yüzde 40’ı, kamuya değer artış payı olarak alınacak. Bu bedelin tespitinde; imar planı değişikliği sonucunda parselin ve üzerinde yapılacak binanın yapılaşma şartlarında ve fonksiyonlarda kıymet bakımından meydana gelecek artış dikkate alınacak. 


Değer artış payı bedeli yetkilendirilmiş lisanslı taşınmaz değerleme uzmanları veya kuruluşları tarafından raporlandırılarak tespit edilecek. Değerleme uzmanı veya kuruluşunun vereceği hizmetin bedeli ilgili idareye yatırılmadan talep edilen plan değişikliği onaylanamayacak ve değerleme yapılamayacak. Talep edilen plan değişikliğinin ilgili idarece reddedilmesi ve onaylanmaması durumu dışında hiçbir hal ve koşulda bu bedel iade edilemeyecek."İmar rantına yüzde 40 vergi!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön