24 / 07 / 2024

Zemin katta oturanlar asansör masrafına katılır mı?

Zemin katta oturanlar asansör masrafına katılır mı?

Anagayrimenkul yönetimi ile ilgili yasal esasların yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince zemin katta oturanlar asansör masrafına katılır mı? Asansör masrafının ödenmemesi için yönetim kurulunda karar alınabilir mi?
Zemin katta oturanlar asansör masrafına katılır mı?

Anagayrimenkul yönetimi ile ilgili yasal esasların yer aldığı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat malikleri binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınamıyor. 


Ancak bunun aksine hükümler yönetim kurulu toplantısına alınan karar doğrultusunda yönetim planına konabiliyor. Yönetim planında böyle bir madde konulabilmesi için, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirilmesi ve yönetim planı değişikliği talep edilmesi gerekiyor.


Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :

Madde 20 - (Değişik birinci fıkra:13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:


a) Kapıcı, kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;

Katılmakla yükümlüdür.


c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.


(Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.


Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.Asansör Yönetmeliği!


Geri Dön