22 / 06 / 2024

Zemin katta oturanların hakları!

Zemin katta oturanların hakları!

Apartmanda bağımsız bölümlerin sahipleri, kat maliki olup; apartmanda eşit hak ve sorumluluklara da sahip olmuş oluyor. Peki, zemin katta oturanların hakları nelerdir? Çatı katında oturanların hakları nelerdir?Zemin katta oturanların hakları!

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe anagayrimenkul deniyor. Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, Kat Mülkiyeti Kanunun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine ise bağımsız bölüm deniyor.


Bağımsız bölümler, anagayrimenkulün her katında olabiliyor. Zemin katta, bodrum katında ve diğer katlarda bağımsız bölümlere yer veriliyor.


Bağımsız bölümlerin sahipleri, kat maliki olup; apartmanda eşit hak ve sorumluluklara da sahip olmuş oluyor. Buna göre malikleri; zemin katında oturanlar veya çatı katında oturanlar olarak ayırmak doğru olmuyor.


Tüm maliklerin apartmanı doğru ve temiz kullanması, apartmana zarar vermemesi ve giderlere kanunda belirtilen oranlarda katılım sağlanması gerekiyor.


Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

 a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

 b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; 

Katılmakla yükümlüdür.

 

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

 

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

 

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır


Apartmana sonradan asansör yaptırmak mümkün müdür?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön