27 / 02 / 2024

2023 hedefi için enerjide kimlik sıkıntısı var!

2023 hedefi için enerjide kimlik sıkıntısı var!

Türkiye, 2023 yılı Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflere ulaşmada ‘Kimlik’ sıkıntısı yaşıyor. Yasal düzenleme ve resmi hedefler ortada ama tüketicilerde hala Enerji Kimlik Belgesi (EKB) bilinci gelişmedi.2011 yılından bu yana binaların ancak yüzde 3’ünde EKB alındı. EKB Uzmanı Serkan Emin, bu hızla gidilirse 2023 hedeflerine ulaşmanın hayal olacağını söyledi.


Türkiye enerji verimliliğini sağlamada gerekli düzenlemelere ve hatta 2023 yılı strateji belgesiyle resmi hedeflere sahip ama tüketicilerde enerjiyi verimli kullanma bilinci hala yeterince gelişmiş değil. 

8 milyon binanın olduğu Türkiye’de Enerji Kimlik Belgesine sahip bina oranı yüzde 3. Oysa kanunlar 2017 yılına kadar mevcut tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi’ne (EKB) sahip olmasını şart koşuyor. 2011 yılından bu yana binaların ancak yüzde 3’üne ulaşılabilmesini eleştiren, enerjikimlikbelgesi.com ortaklarından Serkan Emin, önümüzdeki 3 yıl içinde bu konuda farkındalık artırılmadığı sürece hedeflere ulaşmanın hayal olacağını söyledi. Serkan Emin, “Aynı zamanda çok değerli bir vakit kaybedilmiş olacak” uyarısında bulundu.


Düzenleme Değil Denetim Eksik


Başbakanın Kasım ayında açıkladığı 9 tane öncelikli dönüşüm alanı içinde enerji verimliliği eylem planları olduğunu hatırlatan Serkan Emin, konuyla ilgili politika araçları ve gerekli mevzuat olmasına rağmen,  uygulama teşvikleri, basit ve kolay ulaşılabilir finansman araçları ve efektif  denetlemenin olmadığını açıkladı. 


Serkan Emin “Türkiye’nin bu üç başlıkta sıkı çalışması ve iyi işleyen mekanizmalar kurması gerekiyor. Kamunun ilgili kurumlarının hem teknik kapasitesinin güçlendirilmesi, gelişmiş ülkelerdeki örnekleri detaylıca inceleyip Türkiye’ye uyarlanabilecek kısımlarını alması ve finansman araçlarını hayata geçirmesi sonrasında hedeflere ulaşmakta bir sorun olacağını düşünmüyoruz” diye konuştu.


Bartın’da Hala Hiç EKB Yok


Aralık 2014 itibarıyla oluşturulmuş yaklaşık 240,000 adet EKB’nin 52,000 tanesi Istanbul’da bulunuyor. Bina stoğu açısından Türkiye’de birinci sırada olan Istanbul, EKB açısından da birinci sırada.  Serkan Emin, 6 ay öncesine kadar hiç EKB almamış çok sayıda il varken bugün itibarıyla sadece Bartın’da henüz hiç EKB düzenlenmemiş olduğunu ifade etti.


ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) isimli belge binanın asgari enerji ihtiyacını, tüketimini, sera gazı salım seviyesini, yalıtım özelliklerini ve ısıtma-soğutma sisteminin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor. Enerji Kimlik Belgesi’nde Türkiye’de 10 şehir önde gidiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Kocaeli Balıkesir, Aydın, Konya ülkenin en enerji dostu şehirleri olarak dikkat çekiyor. Yeni yapılan binaların ruhsat alabilmek için en az C sınıfı EKB’sinin olması şart. 


Serkan Emin, “Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Ancak, bu binaların da 2017 yılına kadar mutlaka Enerji Kimlik Belgesine sahip olmaları gerekiyor” dedi.


Geri Dön