16 / 04 / 2024

Vakıf Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Vakıf Varlık Kiralama'dan 400 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Vakıf Varlık Kiralama'nın 600 milyon TL'sine kadar artırılabilecek 400 milyon TL'ye kadar 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin SPK'ya yapılan başvuru onaylandı.Vakıf Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) değerleme raporu hakkında açıklama yaptı.

Vakıf Varlık Kiralama'nın halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600 milyon Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400 milyon Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylandı. 

Vakıf Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
İlgi: 17.11.2020, 02.12.2020, 04.01.2021,14.01.2021,13.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
  
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla şirketimizin 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı kapsamında, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun   31.12.2020 tarih ve 2020/78 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur.

Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 600.000.000.- Türk Lirasına kadar artırılabilecek 400.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 119 gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurtiçinde ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz onaylanmış olup, onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme metni  ekte yer almaktadır. 
  
İlgili dokümana şirketimiz web sitesinde Kira Sertifikası > Kira Sertifikası İhraçları bölümünden (http://www.vakifvarlikkiralama.com.tr/tr/kira-sertifikasi-ihraclari) ulaşılabilir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın


Geri Dön