14 / 06 / 2024

imar planı değişikliği ne zaman yapılır

imar planı değişikliği ne zaman yapılır

Planlar, “Bölge Planları” ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanıyor. Peki, imar planı kaç yılda bir değişir?

Etimesgut Bağlıca imar planı değişikliği askıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi, 46927 ada 6 parselde 1/ 5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı...

Ankara Yenimahalle'de 4 imar planı değişikliği!

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, belirlenen 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı. Askı ilanı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Simav Çavdır imar planı değişikliği askıda!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Kütahya Simav İlçesi, Çavdır Mahallesi'nde yer alan 3 bin 184 metrekarelik arsanın imar planı değişikliği askıya çıktı...

Balıkesir Manyas imar planı değişikliği askıda!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Balıkesir Manyas İlçesi, Yenimahalle Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2 bin 477 metrekarelik arsanın 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği askıya çıktı...

Burdur Gölhisar Armutlu imar planı değişikliği askıda!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı, Burdur Gölhisar İlçesi, Armutlu Mahallesi'nde yer alan 18 bin 575 metrekarelik arsa Gelişme Konut Alanı, Park, Karayolu ve Yol fonksiyonlu imar planı değişikliği askıya çıktı...

Ankara Solfasol imar planı değişikliği askıda!

Ankara Altındağ Solfasol Mahallesi Hacı Bayram-ı Veli Caddesi ile Merdivenkaya ormanı arasında kalan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bugün askıya çıktı...

Gölbaşı Taşpınar imar planı değişikliği askıda!

Ankara Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 112421 ada 2 , 112422 ada 6 ve 7, 112426 ada 1, 112427 ada 6 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bugün askıya çıktı...

Mamak Ege Mahallesi imar planı değişikliği 18 Mayıs'ta askıda!

Ankara Mamak İlçesi, Ege Mahallesi 39434 ada 1 ve 2 sayılı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü askıya çıkacak...

Yenimahalle imar planı değişikliği askıda!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 1/1000 ölçekli 43033 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği askıya alındı.

Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde imar planı değişikliği!

Ankara Çankaya İlçesi Alacaatlı Mahallesi 44485 ada 1 ve 44487 ada 1 sayılı parsellere ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 13 Mayıs 2015 tarihinde askıya çıktı...

Yenimahalle'de 3 imar planı değişikliği!

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, Ankara Yenimahalle'de belirlenen parseller için imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Etimesgut Yapracık'ta imar planı değişikliği!

Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından, Yapracık Mahallesi'nde belirlenen parsellerin imar planı değişikliği bugün askıya çıkarıldı. Askı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Yenimahalle Ergazi imar planı değişikliği askıda!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenimahalle ilçesine bağlı Ergazi Mahallesi 15142/1 ada/parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5 Mayıs 2015 Salı günü askıya çıkarıldı....

imar planı değişikliği ne zaman yapılır Haberi

imar planı değişikliği ne zaman yapılır

İmar planı kaç yılda bir değişir?

Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünün sağlamak amacıyla düzenlenen 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında imar planları ve imar programları ile ilgili esaslara yer veriliyor.


Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanunun hükümlerine tabi tutuluyor.


Kanun gereğince; Planlar, kapsadıkları alan ve amaçları arasından; “Bölge Planları”ve “İmar Planları”, imar planları ise, “Nazım İmar Planları” ve “Uygulama İmar Planları” olarak hazırlanır. Uygulama imar planları, gerektiğinde etaplar halinde de yapılabiliyor.   


İmar planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana geliyor. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin...