20 / 07 / 2024

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

TBMM'ye sunulan Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi kapsamında yabancıya konut satışında şartların değişmesi öngörülüyor.
Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanabilmeleri için en az 1 milyon Amerikan doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında taşınmaz satın almaları ve en az 3 yıl süre ile Türkiye'de ikamet etmeleri şartının getirilmesi öngörülüyor. 

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

Ev alana vatandaşlık 

Ülkemiz, coğrafi konumu, turizm alanları, kültürel varlıkları ile yabancıların gözdesi oldu. Milyonlarca insana ev sahipliği yapan ülkemizden ev almakta yabancı ülkeden vatandaşlar için cazip hale geldi. Yabancılar Türkiye'den mülk alma yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde edebiliyor. 

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

41.2 bin konut yabancılara satıldı

TUİK tarafından açıklanan verilere göre, ülkemizde 2020 yılı içerisinde yabancılara toplam 41 bin 298 konut satıldı. Bu konutlar ise ağırlıklı olarak İran, Irak, Afganistan, Libya ve Yemen gibi ülke vataşları tarafından satın alındı. 

Yabancı ülke vatandaşlarının ülkemizden ev sahibi olması hakkında yasal düzenlemede şu ifadeler yer alıyor:
“250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen..." 

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

3 yıl ikamet şartı

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için 250 bin dolara ev alması toplum tarafından olumlu karşılanmıyor. Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile yabancıların en az 1 milyon dolar ya da TL tutarı taşınmaz almaları ve bu kişilerin en az 3 yıl süreyle Türkiye'de ikamet etmeleri şartı getirilmesi planlanıyor. 

Yabancıya konut satışında şartlar değişecek mi?

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"e) En az 1.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 1.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılardan (b) bendi kapsamındaki koşulları sağlayan ve en az üç yıl süreyle Türkiye'de ikamet edenler.” 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Yabancılar konut alımında hangi illeri tercih ediyor?

Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com


Geri Dön