05 / 03 / 2024

Karabük'te site içerisinde 95 bin TL'ye satılık konut!

 Karabük'te site içerisinde 95 bin TL'ye satılık konut!

Karabük 2. İcra Dairesi, 100. Yıl mahallesinde bulunan site içerisindeki konutu 95 bin TL'ye satacak. Satış, 24 Temmuz Salı günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;


T.C. MERKEZ / KARABÜK 2. İCRA DAİRESİ

2008/205 TLMT.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:


Taşınmazın Bilgileri: Karabük Merkez 100 yıl mah. kıraç mevkiinde 820 ada 17 parselde kayıtlı 967,00 m2 arsa üzerinde 4 katlı kargir olan Burç apt zemin kat 1/16 arsa paylı 2 nolu bağımsız bölüm mesken.

Taşınmazın Özellikleri: imarda blok 4 kat müsadeli 0,40/1,60 oturma alanlı konut alanında kalmakta 6-13-14-18- parsellere komşu olup ön tarafından yol geçmekte dairenin incelenmesinde 3 oda bir salon giriş antresi mutfak banyo wc ve 3 balkondan ibaret olup odaların ve salonun yer zemini marley diğer ıslak zeminler kalebodur kaplı mutfak tezgahı kalebodur üzerinde mutfak altı ve üst dolapları mevcut banyo ve vrc’nin duvar yüzleri tavana kadar kalebodur kaplı kapı ve pencere doğramaları ahşap vernikli dış kapı ahşap vernikli ve göbekli olup 3 balkon renkli alaminyum ve camlı olarak kapatılmış ısınma sistemi kaloriferli taşınmaz ölçümlere göre 100,00 m2 yüzölçümünde binanın içi ve dışı sıvalı tüm daire duvarları boyalı olup binanın dışı dış dış cephe malzemesi ile kaplı binanın çatısı mevcut üzeri kiremitle kaplı alt ve üst yapısı mevcut ayrıca eklentisi 2 nolu kömürlük bulunmakta belediye hizmetlerinden istifade eder her yere yakın ulaşımı kolay taşınmaz site içerisindedir, aşınma yıpranma oranı % 6 dır.


Takdir Olunan Kıymeti: 95.000,00 TL KDV Oranı: %1


1.Satış Günü : 24/07/2012 Salı 10:00 -10:10 saatleri arasında

2.Satış Günü : 03/08/2012 Cuma 10:00-10:10 saatleri arasında


Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.


Satış Şartları:


1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KARABÜK ADLİYESİ GİRİŞKAT ASANSÖR YANI SATIŞ ODASI' da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akpesi veya

bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borcu ve 1/2 tapu harcı (satım) ihale bedelinden ödenir. İhale damga resmi bedeli 1/2 tapu harcı, tahliye, teslim masrafları ve KDV alıcıya aittir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/205 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


02/06/2012

B: 36894


İlan için tıklayınGeri Dön