22 / 07 / 2024

Konut kredisi sözleşmeleri!

Konut kredisi sözleşmeleri!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği” ile yeni hukuki uygulamalar geliyor. Konuyu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk...
28.05.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve 28.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan,  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan  “Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği”  ile yeni hukuki uygulamalar geliyor.


Konuyu Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş’a sorduk. Kurtuluş :

‘’ Gayrimenkul alıım satımında alım satım şekil sözleşmeleri kadar konut kredisi sözleşmeleri de çok önem göstermektedir. Gayrimenkul Finansman yöntemleri de tüketici sözleşmeleri kapsamında düzenlenmiş ve vatandaşların daha güvenli alım satımda bulunması için gerekli önlemler alınılmaya çalışılmış, pek çok tüketiciye ilişkin soruna çözüm getirilmiştir. 29369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girecek olan Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği incelendiğinde özellikle dikkat edilmesi gereken konu başlıkları aşağıdaki gibidir:


1.Yönetmelik kapsamında getirilmiş olan en önemli hususlardan biri Konut Finansmanı Sözleşmesi kurulmadan “makul süre” önce tüketiciye sözleşme öncesi bilgilendirme formunun verilmesinin mecburi olmasıdır.


2. Konut finansmanı sözleşmesi şekil ve içerik şartlarına bağlanmış olup bu şartlara uygun yapılmamış olan sözleşmeler geçersizdir.


3. Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı (cd, usb vb) ile açık talebi olmadan kredi ile ilgili sigorta yapılamaz.


4. Kredilere ilişkin taksitlerin vadesinden önce ödenmesi anlamında erken ödeme başlığı düzenlenmiş ve erken ödeme durumunda finans kuruluşu tarafından sözleşmenin faiz tipine göre yapılacak indirimler veya kuruluş tarafından istenebilecek erken ödeme tazminatına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.


5. Kredi sözleşmelerinde tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile mutabakatı alınmak suretiyle sözleşmenin vadesi, faiz oranı, faiz türü, kredinin para birimi gibi hususlarda sözleşmeyi yeniden finanse edebilecekleri düzenlenmiştir.


6. Kredi borçlusu tüketicinin ödemeleri geciktirmesi durumunda tüm borcun muaccel hale gelebilmesinin şartları düzenlenmiştir.


7. Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi borçlarına bileşik faiz uygulanamayacağı da yönetmelikte belirtilmiştir.


8. Bağlı kredi sözleşmelerinde konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilememesi durumunda satıcı ile finans kuruluşunun tüketicinin zararından müteselsilen sorumlu olduğu düzenlenmiştir.


9. Düzenlenen önemli bir hüküm ise sözleşmede tüketicinin edilmlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatların her ne isim altında olursa olsun adi kefalet niteliğinde olduğu, tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların ise aksi belirtilmedikçe müteselsil kefalet niteliğinde olduğu hükme bağlanmıştır.


10. Son olarak şunu da eklemek isterim ki faiz oranı, Kredi faizinin türü,Konut finansmanı kuruluşunun unvanı, MERSİS numarası, açık adresi, telefon numarası, varsa diğer iletişim bilgileri, sözleşmesinin süresi, varsa tüketiciden talep edilecek ücretler, toplam borç tutarının anapara, faiz, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler ve ücretler itibarıyla dağılımı, Konutun değerinin belirlenmesine yönelik ekspertiz işleminin yapılmasının gerekip gerekmediğine, Gecikme faiz oranına ilişkin bilgi verilmesi ve buna benzer bir çok ayrıntıya sözleşmede açık açık yer verilmelidir.’’


Geri Dön