12 / 04 / 2024

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

İmar barışı ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce mevzuata aykırı yapılar kayıt altına alınıyor. Peki hangi yapı için başvurular nasıl yapılacak? İşte 10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu...31 Aralık 2017 tarihinden önce imara ayrıkı inşa edilmiş yapıları kapsayan imar barışı başvuruları devam ediyor. Başvuru sürece ise 15 Haziran günü tamamlanacak. 

Peki yapı kayıt belgesi nasıl alınır? Hangi yapı için başvurular nasıl yapılacak? İşte 10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu...

1- Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 600 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu
şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip
sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin altında olduğu için 1.000 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 10.600 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

2- Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 50.000 metrekare parselde, 25.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 1.200 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır? 

- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin üstünde olduğu için aykırılık miktarı olan 1.200 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 26.200 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 50.000 metrekare yazılmalıdır.

3- Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına farklı iki cephesine 700 metrekare ve 800 metrekare olmak üzere toplamda 1.500 metrekare eklenti yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır? 

- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin üstünde olduğu için toplam aykırılık miktarı olan 1.500 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 11.500 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

4- Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek; 

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 40.000 metrekare parselde, 8.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı fabrika binasına 800 metrekare eklenti yapılmıştır. Ayrıca aynı parselde toplam inşaat alanı 11.200 metrekare olan iskanlı başka bir fabrika binası daha vardır. Bu durumda eklenti kısmı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır? 

- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu
şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip
sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; aykırılığın alanı 1.000 metrekarenin altında olduğu için aykırılık miktarı olan 1.000 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 8.800 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 17.600 metrekare yazılmalıdır.
1. Parseldeki toplam inşaat alanı hesaplanır: 8.000 + 800 + 11.200 = 20.000 metrekare
2. Eklentinin bulunduğu A yapısı için: 40.000 metrekare x (8.800/20.000) = 17.600 metrekare

5- Yapı kullanma iznine göre tek bağımsız bölüm olarak kullanılan; alışveriş kompleksi, hastane, otel, fabrika, imalathane ve benzeri yapılardaki Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 20.000 metrekare parselde, 10.000 metrekare inşaat alanı bulunan iskanlı otel binası içerisinde 2.000 metrekare ve 1.000 metrekare olmak üzere iki farklı bölgesinde alan kazanımı yapılmadan fonksiyon değişikliği yapılmıştır. Bu durumda Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır? 

- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu
şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip
sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; Yapılan aykırılık neticesinde herhangi bir alan
kazanılmış ve bu alan 1000 metrekarenin üzerinde ise kazanılan alan kadar, herhangi bir alan kazanılmamış veya kazanılan alan 1000 metrekare ve/veya bu miktarın altında ise yapı yaklaşık maliyet bedeli 1000 metrekareden hesap edileceği için bu bölüme 1000 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; Aykırılık da dahil edilerek 10.000 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 20.000 metrekare yazılmalıdır.

6- Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” nün nasıl hesaplanması gerektiğine ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: Farklı iki kişiye ait, tapudaki hisse oranları 148/252 ve 104/252 olan A ve B
yapılarının bulunduğu parselin alanı 1.008 metrekaredir. Bu durumda A ve B yapıları için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken Yapıların Bulunduğu Arsaların Yüzölçümleri nasıl hesaplanacaktır?

A yapısı için: 1.008 metrekare  x (148/252) = 592 metrekare
B yapısı için: 1.008  metrekare x (104/252) = 416 metrekare

7- Parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” nün nasıl hesaplanması gerektiğine ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: Bir kişiye ait olan üzerinde A ve B yapılarının bulunduğu parselin alanı 1.000 metrekaredir. Bu durumda A ve B yapıları için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu yapılırken Yapıların Bulunduğu Arsaların Yüzölçümleri nasıl hesaplanacaktır?

Parseldeki toplam inşaat alanı = 200 + 300 = 500 metrekare
A yapısı için arsa yüzölçümü: 1.000  metrekare   x (200/500) = 400 metrekare
B yapısı için arsa yüzölçümü: 1.000  metrekare   x (300/500) = 600 metrekare

8- Parsel üzerinde bulunan caminin içerisinde ticari maksatla kullanılan bölüm olması durumunda Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 3.000 metrekare parselde, 2.000 metrekare inşaat alanı bulunan bir caminin ticari maksatla kullanılan bölümü 500 metrekaredir. Bu durumda caminin ve caminin ticari maksatla kullanılan bölümü için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna nasıl yapılacaktır?

Cami için sisteme giriş yapılırken;
- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “yok” seçeneği seçilmelidir.
- “Aykırılığın kapsamı butonundan” “İbadethaneler İle Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ticari Maksatla Olmayan Yapıları” seçeneği seçilmelidir.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına ibadethanenin toplam yapı alanından, ticari maksatla kullanılan kısım çıkartılarak “2.000 metrekare – 500 metrekare = 1.500 metrekare” yazılmalıdır.

Ticari maksatla kullanılan bölüm için giriş yapılırken;
- “Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi Var mı?” kısmından “var” seçeneği seçilmelidir. (Bu şeçeneğin seçilmesi, buranın Yapı Kullanım İzin Blegesi olduğu manasına gelmeyip sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Aykırılığın kapsamı” butonundan “Bağımsız Bölüm” seçeneği seçilmelidir. (Bu
şeçeneğin seçilmesi, buranın ayrı bir bağımsız bölüm olduğu manasına gelmeyip
sadece sisteme girişte izlenecek yöntem olarak kullanılmaktadır.)
- “Yapının Tamamının Kullanım Amacı” kısmından “Ticari” seçeneği seçilmelidir.
- “Bağımsız Bölüm Alanı” kısmına; 500 metrekare yazılmalıdır.
- “Toplam Yapı Alanı” kısmına; 2.000 metrekare yazılmalıdır.
- “Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü” kısmına; 3.000 metrekare yazılmalıdır.

9- İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 1.000 metrekare parsel üzerinde bulunan 400 metrekare inşaat alanına sahip konut ve 100 metrekare inşaat alanına sahip havuz için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

Parseldeki toplam inşaat alanı = 400 + 100 = 500 metrekare
Konut için arsa yüzölçümü: 1.000  metrekare   x (400/500) = 800 metrekare
Havuz için arsa yüzölçümü: 1.000  metrekare  x (100/500) = 200 metrekare

10- İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvurusuna ait örnek;

10 adımda yapı kayıt belgesi başvurusu!

ÖRNEK: 1.200 metrekare parsel üzerinde bulunan 400 metrekare inşaat alanına sahip konut ile 20 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı için Yapı Kayıt Belgesi başvurusu nasıl yapılacaktır?

İstinat duvarı için inşaat alanı: 20 metre x 10 metre = 200 metrekare
Parseldeki toplam inşaat alanı: 400 + 200 = 600 metrekare
Konut için arsa yüzölçümü: 1.200 metrekare x (400/600) = 800 metrekare
İstinat duvarı için arsa yüzölçümü: 1.200  metrekare   x (200/600) = 400 metrekare

İmar barışına başvuranlar dikkat!

20 soruda yapı kayıt belgesi müracaatı!


Geri Dön